Zdjęcia pochodzą ze źródeł
zespółu Fides a ich autorem
jest Jerzy Sowa.

PSALM 96

Jahwe Królem i Sędzią

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!
Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,
z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!
Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów
Jego cuda - wśród wszystkich ludów!
Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda,
a Pan uczynił niebiosa.
Przed Nim kroczą majestat i piękno,
potęga i jasność w Jego przybytku.

Oddajcie Panu, rodziny narodów,
oddajcie Panu chwałę i uznajcie potęgę;
oddajcie Panu chwałę Jego imienia!
Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni,
oddajcie pokłon odziani w święte szaty!
Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem!
Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.
Umocnił świat, by się nie poruszył:
ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość.
Niech się cieszy niebo i ziemia raduje;
niech szumi morze i to, co je napełnia;
niech się także radują wszystkie drzewa leśne
przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
bo nadchodzi, aby sądzić ziemię,
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
z wiernością swą - narody.
Podejrzane i podsłuchane podczas
próby zespołu wokalno- muzycznego
FIDES
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze
       e-mail: krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl
Nie wszyscy wiedzą że  od marca 2006 r. w naszej parafii działa zespół wokalno-instrumentalny FIDES którego zadaniem jest służenie podczas Mszy św., różnego rodzaju świąt, oraz uroczystości.
PSALM 96

Jahwe Królem i Sędzią

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!
Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,
z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!
Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów
Jego cuda - wśród wszystkich ludów!
Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda,
a Pan uczynił niebiosa.
Przed Nim kroczą majestat i piękno,
potęga i jasność w Jego przybytku.

Oddajcie Panu, rodziny narodów,
oddajcie Panu chwałę i uznajcie potęgę;
oddajcie Panu chwałę Jego imienia!
Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni,
oddajcie pokłon odziani w święte szaty!
Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem!
Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.
Umocnił świat, by się nie poruszył:
ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość.
Niech się cieszy niebo i ziemia raduje;
niech szumi morze i to, co je napełnia;
niech się także radują wszystkie drzewa leśne
przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
bo nadchodzi, aby sądzić ziemię,
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
z wiernością swą - narody.
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze
       e-mail: krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl
A tak o sobie mówi sam zespół:
J
esteśmy grupą grającą i śpiewającą na chwałę Pana. Istniejemy od wielu   lat, jednak jako zespół pod nazwą Fides od '97 roku.
Nazwa zespołu pochodzi od łacińskiego słowa FIDES, które tłumaczy się jako WIARA.
Są wśród nas zawodowcy zajmujący się muzyką, ale i amatorzy, którzy muzykę traktują jako pasję. Braliśmy udział w wielu przeglądach i festiwalach muzyki chrześcijańskiej. Na co dzień realizujemy się zawodowo, ale chętnie znajdujemy czas na wspólne spotkania, próby i uczestnictwo w życiu kościoła. Obecnie jesteśmy związani z parafią p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze.

SKŁAD ZESPOŁU:
Jerzy - flet, gitara, śpiew
Jowita - śpiew
Karol - gitara, śpiew
Olga - skrzypce, śpiew
Sylwia - śpiew
Karolina - śpiew
Ania - śpiew
Ewelina - śpiew
zespol FIDES (10) zespol FIDES (1) zespol FIDES (5) zespol FIDES (13)
zespol FIDES (11) zespol FIDES (8) zespol FIDES (12) KAROL
OLGA zespol FIDES (7) zespol FIDES (9)
To jest nasz adres zespołowy: zespol.fides@gmail.com
PSALM 96

Jahwe Królem i Sędzią

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!
Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,
z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!
Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów
Jego cuda - wśród wszystkich ludów!
Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda,
a Pan uczynił niebiosa.
Przed Nim kroczą majestat i piękno,
potęga i jasność w Jego przybytku.

Oddajcie Panu, rodziny narodów,
oddajcie Panu chwałę i uznajcie potęgę;
oddajcie Panu chwałę Jego imienia!
Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni,
oddajcie pokłon odziani w święte szaty!
Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem!
Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.
Umocnił świat, by się nie poruszył:
ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość.
Niech się cieszy niebo i ziemia raduje;
niech szumi morze i to, co je napełnia;
niech się także radują wszystkie drzewa leśne
przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
bo nadchodzi, aby sądzić ziemię,
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
z wiernością swą - narody.
Podejrzane i podsłuchane podczas
próby zespołu wokalno- muzycznego
FIDES
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze
       e-mail: krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl
Nie wszyscy wiedzą że  od marca 2006 r. w naszej parafii działa zespół wokalno-instrumentalny FIDES którego zadaniem jest służenie podczas Mszy św., różnego rodzaju świąt, oraz uroczystości.
zespol FIDES (10) zespol FIDES (1) zespol FIDES (5) zespol FIDES (13)
zespol FIDES (11) zespol FIDES (8) zespol FIDES (12) KAROL
OLGA zespol FIDES (7) zespol FIDES (9)
A tak o sobie mówi sam zespół:
J
esteśmy grupą grającą i śpiewającą na chwałę Pana. Istniejemy od wielu   lat, jednak jako zespół pod nazwą Fides od '97 roku.
Nazwa zespołu pochodzi od łacińskiego słowa FIDES, które tłumaczy się jako WIARA.
Są wśród nas zawodowcy zajmujący się muzyką, ale i amatorzy, którzy muzykę traktują jako pasję. Braliśmy udział w wielu przeglądach i festiwalach muzyki chrześcijańskiej. Na co dzień realizujemy się zawodowo, ale chętnie znajdujemy czas na wspólne spotkania, próby i uczestnictwo w życiu kościoła. Obecnie jesteśmy związani z parafią p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze.

SKŁAD ZESPOŁU:
Jerzy - flet, gitara, śpiew
Jowita - śpiew
Karol - gitara, śpiew
Olga - skrzypce, śpiew
Sylwia - śpiew
Karolina - śpiew
Ania - śpiew
Ewelina - śpiew
To jest nasz adres zespołowy: zespol.fides@gmail.com
     e-mail: krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze

 
Strona w języku niemieckim
Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną

  Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną

ZESPÓŁ "FIDES"
ZESPÓŁ "FIDES"