Podwyższenie Krzyża Świętego (także: Pańskiego) - święto obchodzone zarówno w kościele zachodnim jak i wschodnim, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Jest on dla chrześcijan największą relikwią. Nabożeństwa ku jego czci sięgają początków chrześcijaństwa.
 
 
 
 
Wszystkie materiały filmowe przenoszone są do  naszego kanału filmowego na Youtube. oraz Facebooka
 
 
 
 
 
 
Czytanie biblijne
 
 
W tym tygodniu polecamy.
      17 październik 2021 r. Ogłoszenia duszpasterskie          Dwudziesta Dziewiąta Niedziela zwykła

Dziś po Mszy Świętej o 11:30 Katecheza dla Rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii świętej pt. „Rodzic pierwszym wychowawcą w wierze”.

Dziś zapraszamy na godzinę 15.00 na koncert z okazji dnia papieskiego w naszej świątyni organizowany przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych przy współpracy naszego Zespołu FIDES. Będzie można także zakupić papieską kremówkę przygotowaną przez Szkołę Handlową w Jeleniej Górze.

Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie o 17.30, a w niedzielę o 18.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy,

W   piątek zapraszamy na godz. 9.30 adorację relikwii Krzyża Świętego, następnie msza o 10.00 i nabożeństwo drogi krzyżowej,

W zakrystii i kancelarii parafialnej dostępna jest nowa książka intencji mszalnych na przyszły rok. Zapraszamy do składania intencji.

Na stoliku na środku kościoła rozłożone są już kartki wypominkowe, prosimy o uzupełnienie ich pamięcią o naszych zmarłych. Oraz wrzucenie ich do specjalnie przygotowanej skrzynki na środku świątyni.

Kancelaria parafialna czynna jest codziennie w godz. 16.00 – 17.30 i dodatkowo w poniedziałek i piątek 11.00 – 12.00,

Prasa katolicka – Niedziela, Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny dostępna w zakrystii i przy wyjściu z kościoła.
Kościół Łaski - historia  pdf.
cz.1   
cz.2      
cz.3      
cz.4 
Historia kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, dawniej określanego mianem KOŚCIOŁA ŁASKI " POD KRZYŻEM CHRYSTUSA" jest ściśle  wpisana w historię Śląska i Jeleniej Góry. Oto wirtualny spacer po naszej Świątyni.
Ewangelia (Mk 10, 35-45)
Przełożeństwo jest służbą

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».
On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»
Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».
Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić
będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».
Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:
«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Rozważania
Spróbuję wczuć się w przeżycia Jana i Jakuba. Zobaczę, jak podchodzą do Jezusa. Proszą, aby w wieczności mogli przebywać najbliżej Niego (ww. 35-37). Czy jest we mnie podobne pragnienie? Czy tęsknię za bliskością Jezusa?
„Co chcecie, żebym wam uczynił”? (w. 36). Jezus zachęca mnie, abym Go prosił. Mogę być pewny, że ilekroć zbliżam się do Niego na modlitwie, On pierwszy czeka na mnie i gotów jest słuchać moich próśb. Czy jestem przekonany, że nie ma takich próśb, których On by nie wysłuchał?
„Nie wiecie, o co prosicie” (w. 38). Jezus uświadamia mi, że to, o co nieraz usilnie proszę, nie jest mi do końca znane. Widzę tylko jedną stronę rzeczywistości – moje potrzeby. On zna drugą stronę – wolę Ojca, który pragnie mojego dobra. Czy wierzę, że On wie najlepiej, co jest dla mnie dobre?
Przedstawię sobie obraz Boga Ojca, który przygotowuje dla mnie miejsce w wieczności (w. 40). Uświadomię sobie, że codziennie o mnie myśli i mnie oczekuje. Będę prosił z miłością, aby strzegł mnie i mojego miejsca w wieczności. Nie wiem, co jest moim kielichem doświadczeń, który mam wypić w tym życiu (w. 39). W żarliwej modlitwie poproszę Go, abym z miłością przyjmował wszystko, co przygotowuje dla mnie każdego dnia.
Jezus pokazuje mi ewangeliczną drogę do nieba. Jest to droga służby, wolna od niezdrowej rywalizacji i wywyższania się (ww. 41-45). Przestrzega mnie, abym nie ulegał modzie tego świata, który manifestuje swoją władzę nad innymi i siłę. Zobaczę siebie w spotkaniach z bliskimi, pośród codziennych zajęć. Co przeważa we mnie: postawa życzliwości i służby czy rywalizacji i skupiania się na sobie? Zanurzę się w modlitwie serca, którą rozciągnę na cały dzień: „Jezu, spraw, abym upodabniał się do Ciebie!”.
Krzysztof Wons SDS/Salwator
 
 
 
ŚW. CYPRIAN OJCIEC KOŚCIOŁA I MĘCZENNIK
Z jakim uszanowaniem i uniżonością do Boga modlić się należy
Atoli kto się modli, modlić się powinien porządnie, zachowując spokój należny i pokorę. W tym celu pamiętajmy na to, że stoimy w obliczu Boga, któremu podobać się trzeba zarówno z ułożenia ciała, jak i ze sposobu mówienia. Bo zuchwalstwem jest, naprzykrzać się Mu krzykami, przeciwnie zaś właściwością jest pokornego, modlić się skromnie. Zresztą sam Pan nauczył nas w skrytości modlić się w miejscach ukrytych i odosobnionych, nawet gdy się w mieszkaniu własnym znajdujemy. I sposób ten bardziej zgadza się z wiarą, która nas uczy iż Bóg jest wszędzie, wszystko słyszy, a mocą swego niezmiernego Majestatu przenika najskrytsze nawet miejsca, wedle tego co mówi Pismo Boże: Mniemasz, żem ja jest Bóg z bliska, a nie Bóg z daleka. Aza się skryje człowiek w skrytościach, a Ja go nie ujrzę? mówi Pan. Aza nieba i ziemię Ja nie napełniam? (Jerem. XXIII, 23). I gdzie indziej: Na każdym miejscu oczy Pańskie wypatrują dobrych i złych (Przyp. XV, 3). Toteż nawet i wówczas, gdy z braćmi się schodzimy i ofiarę Pańską z kapłanami sprawiamy, pamiętać powinniśmy na skromność i uszanowanie, a nie klepać modlitwy bez zastanowienia, ani też prośby nasze hałaśliwie narzucać. Bóg bowiem nie słucha słów ale serca i nie potrzebuje być upominany nieposkromionymi wrzaskami, skoro wszystkie myśli człowieka przenika, jak nas o tym sam upewnia, mówiąc: Przecz myślicie złe w sercach waszych? (Mt. IX, 4), albo: Poznają wszystkie kościoły, iżem Ja jest, który badam się nerek i serc (Apok. II, 23).
Jeżeli Bóg jest naszym Ojcem powinniśmy tak postępować, jak na synów przystało
O jak wielką jest łaskawość, jak wielką i obfitą dobroć Chrystusa Pana ku nam, który chce abyśmy na modlitwie Boga – Ojcem, siebie – dziećmi Bożymi zwali, podobnie jak On sam Synem jest Bożym! Gdyby nie to pozwolenie Jego, któż z nas poważyłby się tymi imionami posługiwać? Pamiętać nam przeto należy, bracia najmilsi, iż skoro Boga Ojcem naszym zowiemy, toteż tak postępować powinniśmy, jak na rawdziwych synów Jego przystało i tak się starać powinniśmy Jemu się podobać, jak On się nam podoba. Bądźmy jakoby świątyniami Jego, aby każdy mógł poznać, iż On w nas mieszka! Nie odradzajmy się przez uczynki nasze od Ducha Świętego! A skorośmy już uduchowniać się poczęli, nie myślmy, jak tylko o niebieskich i duchownych rzeczach. Bo Pan Bóg mówi: Ktokolwiek Mnie wielbić będzie, wielbić go będę, a którzy Mną gardzą bezecni będą (I Król. II, 30). A św. Paweł w liście swoim upomina: Azali nie wiecie iż członki wasze są kościołem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga, a nie jesteście swoi? Albowiem kupieni jesteście zapłatą wielką. Chwalcież i noście Boga w ciele waszym (I Kor. VI, 19 sq.)

Ksiądz wikariusz Janusz Diament

Krzyż Jezusa  WIĘCEJ.....

Kremówki to nie wszystko

W niedzielę 14 października obchodziliśmy w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze Dzień Papieski. Dla wielu z nas przywołujący w pamięci „naszego” papieża, wielkiego Polaka Jana Pawła II i prozaiczne ulubione przez niego „kremówki”. Jeżeli tych ostatnich zabrakło dla uczestników ostatnich Mszy św. (księża obiecali upiec więcej w przyszłym roku), to pokolenie JPII mogło tego dnia przeżywać Jego bogactwo duchowe do ostatnich wieczornych godzin.....

             CZYTAJ WIECEJ ...

                                   Inscenizacja poetycko - muzyczna "Zaduma nad przemijaniem"
Drodzy Parafianie po zakończeniu Dnia Papieskiego mogliśmy przeżyć kolejny wieczór pełen poezji i refleksji. Tym razem wprowadził nas w nastrój przemijania życia. Uroczystość Wszystkich Świętych od pokoleń jest w naszej kulturze związana z tym tematem. Siedmioro młodych ludzi podzieliło się z nami swoim czasem. Ofiarowali nam chwile zadumy korzystając z poetyckich tekstów przy nastrojowych dźwiękach naszego FIDES.....
                                                                        

                   CZYTAJ WIECEJ ...
Twarze współczesnego człowieka
Ks. Janusz Diament
Jak wygląda Twoje oblicze w świetle Chrystusa? Takie pytanie mógłby zadać każdemu z nas Jan Paweł II, gdyby
ponownie po czterdziestu latach od pierwszej pielgrzymki do ojczyzny znów wybrał się w podróż apostolską do
Polski. Jaka obecnie byłaby na nie odpowiedź człowieka?
Czy nie byłoby w nas strachu gdyby Chrystus prześwietlił nasze serca? Ile w nas pozostało jeszcze z nauczania pa-
pieża Polaka, jak wygląda „Odnowione oblicze tej ziemi?”.

                  CZYTAJ WIECEJ ...

Rozmowa z ks. Januszem
Rozmowa z ks. JanuszemSOS dla duszy - rozmowa w potrzebie. Ksiądz JANUSZ w każdą środę od godz. 16.00 do 18.00. dla każdego znajdzie czas i wysłucha. W naszej parafii możemy skorzystać z pomocy w chwili zwątpienia

MOC WIARY - POSŁUCHAJ
SOS dla DUSZY
NIE CZEKAJ
      Poczta e-mail:
kancelaria                      
krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

administrator WWW    admin_www@kosciolgarnizonowy.pl
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze
W tym tygodniu   (17 październik - Kościół św. wspomina.)
- poniedziałek - Święto św. Łukasza, ewangelisty.
- wtorek - Wspomnienie św. Pawła od Krzyża, prezbitera albo wspomnienie świętych męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a, prezbiterów, oraz Towarzyszy.
- środa - Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera.
- czwartek - Dzień Powszedni.
- piątek - Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.
- sobota - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera albo wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa.
W TYM TYGODNIU POLECANE WYDARZENIA LITURGICZNE


SOS dla duszy -
rozmowa w potrzebie.

Ksiądz JANUSZ w każdą środę od
godz. 16.00  do 18.00. dla
każdego znajdzie czas i wysłucha.
W naszej parafii możemy
skorzystać z pomocy w chwili
zwątpienia
SOS dla DUSZY
NIE CZEKAJ
czytaj ...
18 poniedziałek - Święto św.
Łukasza, ewangelisty
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
 
Msze Święte
NIEDZIELA:
8.30, 10.00 , 11.30 , 13.00 , 19.00
Sakrament Pokuty w niedzielę podczas mszy z wyjątkiem mszy o godz. 19,00
DNI POWSZEDNIE:
7.00, 7.30,  18.00

Sakrament Pokuty w dni powszednie godz.6,45
Msze Święte
Strona w języku niemieckim
Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną

  Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Kancelaria Parafialna
Od 5 września
czynna codziennie od 16 do 17:30 oraz w
poniedziałek i piątek od 11.00 do 12.00


Streaming – na żywo
WYCIECZKI PO SANKTUARIUM

1 KWIETNIA - 31 PAŹDZIERNIKA
Zwiedzanie kościoła od poniedziałku do czwartku w godz. 10,00 - 16,00
w piątki w godzinach 12,00 - 16,00
w soboty w godzinach od 10,00 - 16,00 *
należy się liczyć z możliwoącią ślubów - wtedy zwiedzanie kościoła nie jest możliwe
w niedziele - tylko między Mszami, po uzgodnieniu z kościelnym w zakrystii.

1 LISTOPADA - 31 MARCA
po telefonicznym uzgodnieniu - 605-938-513 dla grup powyżej 10 osób.
Wejście do kościoła dla grup i indywidualnie - przez Pielgrzymkowy Punkt Informacyjny
(wejście w narożniku za pomnikiem)
Msze Święte
NIEDZIELA:
8.30, 10.00 , 11.30 , 13.00 , 19.00
Sakrament Pokuty w niedzielę podczas mszy z wyjątkiem mszy o godz. 19,00

DNI POWSZEDNIE:
7.00, 7.30, 18.00

Sakrament Pokuty w dni powszednie godz.6,45
 
   
Kancelaria Parafialna
Od 5 września
czynna codziennie od 16 do 17:30 oraz w poniedziałek i piątek od 11.00 do 12.00  W tym tygodniu polecamy.
 
Rozmowa z ks. Januszem
Rozmowa z ks. JanuszemSOS dla duszy - rozmowa w potrzebie. Ksiądz JANUSZ w każdą środę od godz. 16.00 do 18.00. dla każdego znajdzie czas i wysłucha. W naszej parafii możemy skorzystać z pomocy w chwili zwątpieniaSOS dla duszy - rozmowa w
potrzebie.

Ksiądz JANUSZ w każdą środę od
godz. 16.00  do 18.00. dla każdego
znajdzie czas i wysłucha. W naszej
parafii możemy skorzystać z pomocy
w chwili zwątpienia

W tym tygodniu   (17 październik - Kościół św. wspomina.)
- poniedziałek - Święto św. Łukasza, ewangelisty.
- wtorek - Wspomnienie św. Pawła od Krzyża, prezbitera albo wspomnienie świętych męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a, prezbiterów, oraz Towarzyszy.
- środa - Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera.
- czwartek - Dzień Powszedni.
- piątek - Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.
- sobota - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera albo wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa.
      17 październik 2021 r. Ogłoszenia duszpasterskie          Dwudziesta Dziewiąta Niedziela zwykła

Dziś po Mszy Świętej o 11:30 Katecheza dla Rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii świętej pt. „Rodzic pierwszym wychowawcą w wierze”.

Dziś zapraszamy na godzinę 15.00 na koncert z okazji dnia papieskiego w naszej świątyni organizowany przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych przy współpracy naszego Zespołu FIDES. Będzie można także zakupić papieską kremówkę przygotowaną przez Szkołę Handlową w Jeleniej Górze.

Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie o 17.30, a w niedzielę o 18.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy,

W   piątek zapraszamy na godz. 9.30 adorację relikwii Krzyża Świętego, następnie msza o 10.00 i nabożeństwo drogi krzyżowej,

W zakrystii i kancelarii parafialnej dostępna jest nowa książka intencji mszalnych na przyszły rok. Zapraszamy do składania intencji.

Na stoliku na środku kościoła rozłożone są już kartki wypominkowe, prosimy o uzupełnienie ich pamięcią o naszych zmarłych. Oraz wrzucenie ich do specjalnie przygotowanej skrzynki na środku świątyni.

Kancelaria parafialna czynna jest codziennie w godz. 16.00 – 17.30 i dodatkowo w poniedziałek i piątek 11.00 – 12.00,

Prasa katolicka – Niedziela, Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny dostępna w zakrystii i przy wyjściu z kościoła.
Kościół Łaski - historia  pdf.
cz.1   
cz.2      
cz.3      
cz.4 
Historia kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, dawniej określanego mianem KOŚCIOŁA ŁASKI " POD KRZYŻEM CHRYSTUSA" jest ściśle  wpisana w historię Śląska i Jeleniej Góry. Oto wirtualny spacer po naszej Świątyni.
Ewangelia (Mk 10, 35-45)
Przełożeństwo jest służbą
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».
On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»
Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».
Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić
będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».
Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:
«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Rozważania
Spróbuję wczuć się w przeżycia Jana i Jakuba. Zobaczę, jak podchodzą do Jezusa. Proszą, aby w wieczności mogli przebywać najbliżej Niego (ww. 35-37). Czy jest we mnie podobne pragnienie? Czy tęsknię za bliskością Jezusa?
„Co chcecie, żebym wam uczynił”? (w. 36). Jezus zachęca mnie, abym Go prosił. Mogę być pewny, że ilekroć zbliżam się do Niego na modlitwie, On pierwszy czeka na mnie i gotów jest słuchać moich próśb. Czy jestem przekonany, że nie ma takich próśb, których On by nie wysłuchał?
„Nie wiecie, o co prosicie” (w. 38). Jezus uświadamia mi, że to, o co nieraz usilnie proszę, nie jest mi do końca znane. Widzę tylko jedną stronę rzeczywistości – moje potrzeby. On zna drugą stronę – wolę Ojca, który pragnie mojego dobra. Czy wierzę, że On wie najlepiej, co jest dla mnie dobre?
Przedstawię sobie obraz Boga Ojca, który przygotowuje dla mnie miejsce w wieczności (w. 40). Uświadomię sobie, że codziennie o mnie myśli i mnie oczekuje. Będę prosił z miłością, aby strzegł mnie i mojego miejsca w wieczności. Nie wiem, co jest moim kielichem doświadczeń, który mam wypić w tym życiu (w. 39). W żarliwej modlitwie poproszę Go, abym z miłością przyjmował wszystko, co przygotowuje dla mnie każdego dnia.
Jezus pokazuje mi ewangeliczną drogę do nieba. Jest to droga służby, wolna od niezdrowej rywalizacji i wywyższania się (ww. 41-45). Przestrzega mnie, abym nie ulegał modzie tego świata, który manifestuje swoją władzę nad innymi i siłę. Zobaczę siebie w spotkaniach z bliskimi, pośród codziennych zajęć. Co przeważa we mnie: postawa życzliwości i służby czy rywalizacji i skupiania się na sobie? Zanurzę się w modlitwie serca, którą rozciągnę na cały dzień: „Jezu, spraw, abym upodabniał się do Ciebie!”.
Krzysztof Wons SDS/Salwator
 
 
 
ŚW. CYPRIAN OJCIEC KOŚCIOŁA I MĘCZENNIK
Z jakim uszanowaniem i uniżonością do Boga modlić się należy
Atoli kto się modli, modlić się powinien porządnie, zachowując spokój należny i pokorę. W tym celu pamiętajmy na to, że stoimy w obliczu Boga, któremu podobać się trzeba zarówno z ułożenia ciała, jak i ze sposobu mówienia. Bo zuchwalstwem jest, naprzykrzać się Mu krzykami, przeciwnie zaś właściwością jest pokornego, modlić się skromnie. Zresztą sam Pan nauczył nas w skrytości modlić się w miejscach ukrytych i odosobnionych, nawet gdy się w mieszkaniu własnym znajdujemy. I sposób ten bardziej zgadza się z wiarą, która nas uczy iż Bóg jest wszędzie, wszystko słyszy, a mocą swego niezmiernego Majestatu przenika najskrytsze nawet miejsca, wedle tego co mówi Pismo Boże: Mniemasz, żem ja jest Bóg z bliska, a nie Bóg z daleka. Aza się skryje człowiek w skrytościach, a Ja go nie ujrzę? mówi Pan. Aza nieba i ziemię Ja nie napełniam? (Jerem. XXIII, 23). I gdzie indziej: Na każdym miejscu oczy Pańskie wypatrują dobrych i złych (Przyp. XV, 3). Toteż nawet i wówczas, gdy z braćmi się schodzimy i ofiarę Pańską z kapłanami sprawiamy, pamiętać powinniśmy na skromność i uszanowanie, a nie klepać modlitwy bez zastanowienia, ani też prośby nasze hałaśliwie narzucać. Bóg bowiem nie słucha słów ale serca i nie potrzebuje być upominany nieposkromionymi wrzaskami, skoro wszystkie myśli człowieka przenika, jak nas o tym sam upewnia, mówiąc: Przecz myślicie złe w sercach waszych? (Mt. IX, 4), albo: Poznają wszystkie kościoły, iżem Ja jest, który badam się nerek i serc (Apok. II, 23).
Jeżeli Bóg jest naszym Ojcem powinniśmy tak postępować, jak na synów przystało
O jak wielką jest łaskawość, jak wielką i obfitą dobroć Chrystusa Pana ku nam, który chce abyśmy na modlitwie Boga – Ojcem, siebie – dziećmi Bożymi zwali, podobnie jak On sam Synem jest Bożym! Gdyby nie to pozwolenie Jego, któż z nas poważyłby się tymi imionami posługiwać? Pamiętać nam przeto należy, bracia najmilsi, iż skoro Boga Ojcem naszym zowiemy, toteż tak postępować powinniśmy, jak na rawdziwych synów Jego przystało i tak się starać powinniśmy Jemu się podobać, jak On się nam podoba. Bądźmy jakoby świątyniami Jego, aby każdy mógł poznać, iż On w nas mieszka! Nie odradzajmy się przez uczynki nasze od Ducha Świętego! A skorośmy już uduchowniać się poczęli, nie myślmy, jak tylko o niebieskich i duchownych rzeczach. Bo Pan Bóg mówi: Ktokolwiek Mnie wielbić będzie, wielbić go będę, a którzy Mną gardzą bezecni będą (I Król. II, 30). A św. Paweł w liście swoim upomina: Azali nie wiecie iż członki wasze są kościołem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga, a nie jesteście swoi? Albowiem kupieni jesteście zapłatą wielką. Chwalcież i noście Boga w ciele waszym (I Kor. VI, 19 sq.)

Ksiądz wikariusz Janusz Diament

Krzyż Jezusa  WIĘCEJ.....

Kremówki to nie wszystko

W niedzielę 14 października obchodziliśmy w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze Dzień Papieski. Dla wielu z nas przywołujący w pamięci „naszego” papieża, wielkiego Polaka Jana Pawła II i prozaiczne ulubione przez niego „kremówki”. Jeżeli tych ostatnich zabrakło dla uczestników ostatnich Mszy św. (księża obiecali upiec więcej w przyszłym roku), to pokolenie JPII mogło tego dnia przeżywać Jego bogactwo duchowe do ostatnich wieczornych godzin.....

             CZYTAJ WIECEJ ...

                                   Inscenizacja poetycko - muzyczna "Zaduma nad przemijaniem"
Drodzy Parafianie po zakończeniu Dnia Papieskiego mogliśmy przeżyć kolejny wieczór pełen poezji i refleksji. Tym razem wprowadził nas w nastrój przemijania życia. Uroczystość Wszystkich Świętych od pokoleń jest w naszej kulturze związana z tym tematem. Siedmioro młodych ludzi podzieliło się z nami swoim czasem. Ofiarowali nam chwile zadumy korzystając z poetyckich tekstów przy nastrojowych dźwiękach naszego FIDES.....
                                                                        

                   CZYTAJ WIECEJ ...
Twarze współczesnego człowieka
Ks. Janusz Diament
Jak wygląda Twoje oblicze w świetle Chrystusa? Takie pytanie mógłby zadać każdemu z nas Jan Paweł II, gdyby
ponownie po czterdziestu latach od pierwszej pielgrzymki do ojczyzny znów wybrał się w podróż apostolską do
Polski. Jaka obecnie byłaby na nie odpowiedź człowieka?
Czy nie byłoby w nas strachu gdyby Chrystus prześwietlił nasze serca? Ile w nas pozostało jeszcze z nauczania pa-
pieża Polaka, jak wygląda „Odnowione oblicze tej ziemi?”.

                  CZYTAJ WIECEJ ...

      Poczta e-mail:
kancelaria                   
krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

administrator WWW    admin_www@kosciolgarnizonowy.pl