OGŁOSZENIA PARAFIALNE
         Druga Niedziela zwykła
              23 styczeń 2022 r.
1. Dzisiejsza niedziela, decyzją papieża Franciszka obchodzona jest już po raz trzeci w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego.  Ma ona służyć odkrywaniu wielkiego daru, jakim dla człowieka jest Słowo Boże. Jest to wspólne dziękczynienie Bogu za ten wielki dar, jakim jest Biblia.

2. Przeżywamy dziś także 3 Niedzielę Miesiąca – w naszej Parafii to dzień szczególnej modlitewnej pamięci o wszystkich dobroczyńcach, którzy duchowo, modlitewnie i materialnie wspierają dzieła podejmowane przez parafialną wspólnotę. Ofiary z tej niedzieli przeznaczone są na cele remontowo-inwestycyjne. Za każdy gest życzliwości i ofiarę BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘMY.

3. We wtorek, 25 stycznia, przypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy ono Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

4. W tym miesiącu a także w Lutym na mszach świętych porannych mamy jeszcze wolne intencje. Chętnych je ofiarować zapraszamy do zakrystii i kancelarii parafialnej.

5. Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 17:30. A także w poniedziałek i piątek od 11.00 do 12.00.

6. W Zakrystii dostępne są nowe numery prasy katolickiej.


Składamy serdeczne podziękowania za wszelkie dobro jakiego od Was doświadczamy i polecamy się również Waszej modlitwie.Kościół Łaski - historia  pdf.
cz.1   
cz.2      
cz.3      
cz.4 
Historia kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, dawniej określanego mianem KOŚCIOŁA ŁASKI " POD KRZYŻEM CHRYSTUSA" jest ściśle  wpisana w historię Śląska i Jeleniej Góry. Oto wirtualny spacer po naszej Świątyni.

           23 STYCZEŃ 2022 r.
   W TYM TYGODNIU POLECANE  
    WYDARZENIA LITURGICZNE
         

- poniedziałek - Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, patrona dziennikarzy.
- wtorek - Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
- środa - Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa.

- czwartek - Wspomnienie św. Anieli Merici, dziewicy.
- piątek - Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła.
- sobota - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)
Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie:
Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.
Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».
Rozważania
Słowa, które Łukasz kieruje do Teofila, będę czytał jak list pisany do mnie osobiście. Słowa Ewangelii mają moc Ducha. Powinienem czerpać z niej często, aby przekonywać się o całkowitej pewności mojej wiary (1,1-4).
Będę kontemplował Jezusa, który w mocy Ducha wraca do rodzinnego miasta Nazaret. Wraca po czterdziestu dniach modlitwy i postu na pustyni.
Życie w mocy Ducha jest owocem modlitwy i postu. Ich brak osłabia nasze życie duchowe. Czy znajduję na co dzień „przestrzeń pustyni” na modlitwę? Czy proszę z wiarą o Ducha mocy? Czy stać mnie na dobrowolnie podejmowany post?
Będę się wpatrywał w Jezusa nauczającego w synagodze i słuchał wypowiadanych przez Niego z mocą słów (4, 14-21). Jezus nie boi się głosić niewygodnej dla słuchaczy prawdy, ponieważ żyje z głębokim wewnętrznym przekonaniem, że „Duch Pański spoczywa na Nim” (4,18). Jest pewny, że dobrze spełnia swoją misję.
Czy mogę powiedzieć, że moja wiara i pełnione powołanie dają mi wewnętrzną pewność, iż należę do Boga i że to mi naprawdę wystarcza? Czy na co dzień nie opanowują mnie lęk i niepewność? Czego się lękam? Jaka jest moja największa niemoc? Powiem o tym Jezusowi.

Poproszę Go z wiarą o Ducha mocy, by przeniknął mnie całego, uwolnił od lęków i niemocy: „Duchu Święty, zabierz moje lęki i udziel Twojej mocy”.
Krzysztof Wons SDS/Salwator
 
 
 
ŚW. CYPRIAN OJCIEC KOŚCIOŁA I MĘCZENNIK
Z jakim uszanowaniem i uniżonością do Boga modlić się należy
Atoli kto się modli, modlić się powinien porządnie, zachowując spokój należny i pokorę. W tym celu pamiętajmy na to, że stoimy w obliczu Boga, któremu podobać się trzeba zarówno z ułożenia ciała, jak i ze sposobu mówienia. Bo zuchwalstwem jest, naprzykrzać się Mu krzykami, przeciwnie zaś właściwością jest pokornego, modlić się skromnie. Zresztą sam Pan nauczył nas w skrytości modlić się w miejscach ukrytych i odosobnionych, nawet gdy się w mieszkaniu własnym znajdujemy. I sposób ten bardziej zgadza się z wiarą, która nas uczy iż Bóg jest wszędzie, wszystko słyszy, a mocą swego niezmiernego Majestatu przenika najskrytsze nawet miejsca, wedle tego co mówi Pismo Boże: Mniemasz, żem ja jest Bóg z bliska, a nie Bóg z daleka. Aza się skryje człowiek w skrytościach, a Ja go nie ujrzę? mówi Pan. Aza nieba i ziemię Ja nie napełniam? (Jerem. XXIII, 23). I gdzie indziej: Na każdym miejscu oczy Pańskie wypatrują dobrych i złych (Przyp. XV, 3). Toteż nawet i wówczas, gdy z braćmi się schodzimy i ofiarę Pańską z kapłanami sprawiamy, pamiętać powinniśmy na skromność i uszanowanie, a nie klepać modlitwy bez zastanowienia, ani też prośby nasze hałaśliwie narzucać. Bóg bowiem nie słucha słów ale serca i nie potrzebuje być upominany nieposkromionymi wrzaskami, skoro wszystkie myśli człowieka przenika, jak nas o tym sam upewnia, mówiąc: Przecz myślicie złe w sercach waszych? (Mt. IX, 4), albo: Poznają wszystkie kościoły, iżem Ja jest, który badam się nerek i serc (Apok. II, 23).
Jeżeli Bóg jest naszym Ojcem powinniśmy tak postępować, jak na synów przystało
O jak wielką jest łaskawość, jak wielką i obfitą dobroć Chrystusa Pana ku nam, który chce abyśmy na modlitwie Boga – Ojcem, siebie – dziećmi Bożymi zwali, podobnie jak On sam Synem jest Bożym! Gdyby nie to pozwolenie Jego, któż z nas poważyłby się tymi imionami posługiwać? Pamiętać nam przeto należy, bracia najmilsi, iż skoro Boga Ojcem naszym zowiemy, toteż tak postępować powinniśmy, jak na rawdziwych synów Jego przystało i tak się starać powinniśmy Jemu się podobać, jak On się nam podoba. Bądźmy jakoby świątyniami Jego, aby każdy mógł poznać, iż On w nas mieszka! Nie odradzajmy się przez uczynki nasze od Ducha Świętego! A skorośmy już uduchowniać się poczęli, nie myślmy, jak tylko o niebieskich i duchownych rzeczach. Bo Pan Bóg mówi: Ktokolwiek Mnie wielbić będzie, wielbić go będę, a którzy Mną gardzą bezecni będą (I Król. II, 30). A św. Paweł w liście swoim upomina: Azali nie wiecie iż członki wasze są kościołem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga, a nie jesteście swoi? Albowiem kupieni jesteście zapłatą wielką. Chwalcież i noście Boga w ciele waszym (I Kor. VI, 19 sq.)

Ksiądz wikariusz Janusz Diament

Krzyż Jezusa  WIĘCEJ.....

Kremówki to nie wszystko

W niedzielę 14 października obchodziliśmy w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze Dzień Papieski. Dla wielu z nas przywołujący w pamięci „naszego” papieża, wielkiego Polaka Jana Pawła II i prozaiczne ulubione przez niego „kremówki”. Jeżeli tych ostatnich zabrakło dla uczestników ostatnich Mszy św. (księża obiecali upiec więcej w przyszłym roku), to pokolenie JPII mogło tego dnia przeżywać Jego bogactwo duchowe do ostatnich wieczornych godzin.....

             CZYTAJ WIECEJ ...

                                   Inscenizacja poetycko - muzyczna "Zaduma nad przemijaniem"
Drodzy Parafianie po zakończeniu Dnia Papieskiego mogliśmy przeżyć kolejny wieczór pełen poezji i refleksji. Tym razem wprowadził nas w nastrój przemijania życia. Uroczystość Wszystkich Świętych od pokoleń jest w naszej kulturze związana z tym tematem. Siedmioro młodych ludzi podzieliło się z nami swoim czasem. Ofiarowali nam chwile zadumy korzystając z poetyckich tekstów przy nastrojowych dźwiękach naszego FIDES.....
                                                                        

                   CZYTAJ WIECEJ ...
Twarze współczesnego człowieka
Ks. Janusz Diament
Jak wygląda Twoje oblicze w świetle Chrystusa? Takie pytanie mógłby zadać każdemu z nas Jan Paweł II, gdyby
ponownie po czterdziestu latach od pierwszej pielgrzymki do ojczyzny znów wybrał się w podróż apostolską do
Polski. Jaka obecnie byłaby na nie odpowiedź człowieka?
Czy nie byłoby w nas strachu gdyby Chrystus prześwietlił nasze serca? Ile w nas pozostało jeszcze z nauczania pa-
pieża Polaka, jak wygląda „Odnowione oblicze tej ziemi?”.

                  CZYTAJ WIECEJ ...SOS dla duszy -
rozmowa w potrzebie.

Ksiądz JANUSZ w każdą środę od godz. 16.00  do 18.00. dla każdego znajdzie czas i
wysłucha. W naszej parafii możemy skorzystać z pomocy w chwili zwątpienia
Rozmowa z ks. Januszem
Rozmowa z ks. JanuszemSOS dla duszy - rozmowa w potrzebie. Ksiądz JANUSZ w każdą środę od godz. 16.00 do 18.00. dla każdego znajdzie czas i wysłucha. W naszej parafii możemy skorzystać z pomocy w chwili zwątpienia

MOC WIARY - POSŁUCHAJ
SOS dla DUSZY
NIE CZEKAJ
      Poczta e-mail:
kancelaria                      
krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

administrator WWW    admin_www@kosciolgarnizonowy.pl
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze