W tym tygodniu polecamy.
 
Wszystkie materiały filmowe przenoszone są do  naszego kanału filmowego na Youtube. oraz Facebooka
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
19 Marca  - Czwarta Niedziela Wielkiego Postu
1. Nabożeństwo Gorzkich Żali z rozważaniem pasyjnym w niedzielę o 18:15.

2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
w piątek: 10:30 i 17:30.

3. Zachęcamy do powstrzymywania się w okresie Wielkiego Postu od zabaw oraz zachęcamy do praktykowania bezmięsnych piątków.

4. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. w dni powszednie oraz w czasie niedzielnych Eucharystii.

5. Ulotki z najważniejszymi wydarzeniami w czasie: Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego oraz Wielkanocy, znajdują się na stoliku pod amboną.

6. Ofiarę na kwiaty do „Bożego Grobu” można wrzucić do puszki na środku świątyni.

7. Terminem rocznicy Pierwszej Komunii św. w naszej parafii jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało), w czasie Mszy o 12:30 (w tym roku przypada 8 czerwca).

8. Zbliża się okres uroczystości rodzinnych:
ślubów, chrztów, jubileuszy; bardzo prosimy, aby wszelkie kwestie dotyczące dekoracji w kościele uzgadniać wyłącznie z Panami kościelnymi, którzy od lat dbają, aby osoby dekorujące przestrzegały zasad liturgicznych (np. ołtarz jest miejscem sprawowania Ofiary           a nie półką na kwiaty) i nie doprowadzały do niszczenia zabytkowych elementów wystroju naszej świątyni wbijanymi gwoździami czy różnego rodzaju lepkimi substancjami.
Kwestie doboru pieśni, które mają być wykonywane podczas liturgii, prosimy uzgadniać z naszymi organistami lub muzykami z zespołu Fides. Przypominamy, że w czasie liturgii, zgodnie z przepisami, nie mogą być wykonywane utwory świeckie: elementy muzyki filmowej czy też fragmenty utworów rozrywkowych, jest to również podyktowane ochroną praw autorskich.
Istnieje, rzadko praktykowana, możliwość wyboru czytań mszalnych w czasie uroczystości zaślubin – o zestaw tych czytań prosimy pytać księdza, z którym spisywany jest protokół przedślubny.
Teren wokół świątyni jest Parkiem Miejskim posiadającym regulamin ustanowiony przez Radę Miasta i zgodnie z zapisami zabronione jest jego zaśmiecanie, prosimy więc o nierozsypywanie konfetti wyprodukowanego z tworzyw sztucznych, folii aluminiowej (można zastąpić płatkami kwiatowymi, cukierkami, itp.).
Nowy cykl nauk przedmałżeńskich rozpoczynamy od niedzieli 14 maja o godzinie 18.00 zapisy w zakrystii i kancelarii.

9. W poniedziałek Kościół przeżywać będzie przeniesione z niedzieli 19 marca(niedziela) obchody uroczystości ku czci świętego Józefa. Podczas wieczornej Mszy świętej specjalne błogosławieństwo dla ojców rodzin, którym św. Józef patronuje. Msze św. o 07:00 i 18:00.

10. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dzień Świętości Życia i Duchowej Adopcji - w sobotę 25 marca, Msze św. o 07:00 i 18:00.

11. Zapraszamy na pielgrzymkę samolotową do Rzymu w terminie 3-6 października tego roku.    Wylot z Wrocławia. Wszelkie szczegóły i program na naszej parafialnej stronie oraz u ks. Janusza.


Składamy serdeczne podziękowania za wszelkie dobro jakiego od Was doświadczamy i polecamy się również Waszej modlitwie. Wszystkim parafianom i gościom życzymy Bożego błogosławieństwa na czas wypoczynku, ale także pracy.

             19 MARCA -
CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. (1 Sm 16,7)


PIERWSZE CZYTANIE
czytanie (1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13)
Namaszczenie Dawida na króla

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla».

Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział: «Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec». Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce». I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: «Nie ich wybrał Pan».

Samuel więc zapytał Jessego: «Czy to już wszyscy młodzieńcy? » Odrzekł: «Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce». Samuel powiedział do Jessego: «Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie».

Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia duch Pański opanował Dawida.
DRUGIE CZYTANIE
czytanie (Ef 5, 8-14)
Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując je, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich dzieje

po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem.

Dlatego się mówi: «Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus».

EWANGELIA
Ewangelia (J 9, 1-41)
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia.

Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?» Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata».

To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc.

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem».

Mówili więc do niego: «Jakżeż oczy ci się otworzyły?» On odpowiedział: «Człowiek, zwany Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: „Idź do sadzawki Siloam i obmyj się”. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem». Rzekli do niego: «Gdzież On jest?» Odrzekł: «Nie wiem».

Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę».

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok».

Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał; i wypytywali ich, mówiąc: «Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi?» Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: «Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi; nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie». Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: «Ma swoje lata, jego samego zapytajcie».

Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: «Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem». Na to odpowiedział: «Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę». Rzekli więc do niego: «Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?» Odpowiedział im: «Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?»

Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: «To ty jesteś Jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi».

Na to odpowiedział im ów człowiek: «W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić».

Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go precz.

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.

A Jezus rzekł: «Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi». Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: «Czyż i my jesteśmy niewidomi?» Jezus powiedział do nich: «Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: „Widzimy”, grzech wasz trwa nadal
DO REFLEKSJI
Będę patrzył na niewidomego, który od urodzenia żyje w ciemnościach (w. 1). Przypomnę sobie osoby ciężko chore, cierpiące od wielu lat. Zawierzę je Jezusowi. Może i ja przeżywam jakieś trudne doświadczenie? Powiem o tym Jezusowi.

Zobaczę, jak Jezus przechodzi obok niewidomego, zatrzymuje się i uzdrawia jego oczy (ww. 1.6-7). Wyobrażę sobie szczęście tego człowieka w momencie kiedy obmył swoje oczy i po raz pierwszy zobaczył otaczający go świat.

Co najbardziej zamyka mnie na radość i pokój życia? Powiem o tym Jezusowi. Gorąco poproszę Go, aby mnie obmył i uwolnił od tego, co wprowadza najwięcej ciemności w moje serce.

Rodzice niewidomego boją się świadczyć o Jezusie (ww. 20- -23). Uzdrowiony natomiast odważnie głosi prawdę, nawet za cenę odrzucenia i potępienia przez faryzeuszów (ww. 24-34). Co mogę powiedzieć o moim publicznym opowiadaniu się za Jezusem?

Będę obserwował postawę faryzeuszów, którzy nie potrafi ą przyjąć prawdy o Jezusie, Synu Bożym. Przeszkadza im w tym ich własna „wiedza” o Bogu. Mają ustalone schematy i wyobrażenia, których nie potrafi ą zmienić (ww. 13-34).

Czy pozwalam Bogu, aby objawiał mi się w codzienności tak, jak On sam tego chce? Czy jestem otwarty na wydarzenia życia, poprzez które Bóg objawia mi się ciągle na nowo?

„Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać?” (w. 34). Czy wierzę w to, że Bóg może przemawiać do mnie przez ludzi zwyczajnych i prostych? Jak przyjmuję pouczenia i uwagi ludzi słabszych i mniej znaczących ode mnie?

W modlitwie końcowej wyznam Jezusowi moją wiarę. Razem z uzdrowionym ślepcem oddam pokłon Jezusowi: „Ty jesteś moim jedynym Zbawicielem”.
Krzysztof Wons SDS/Salwator

Ksiądz wikariusz Janusz Diament

Krzyż Jezusa  WIĘCEJ.....

Kremówki to nie wszystko

W niedzielę 14 października obchodziliśmy w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze Dzień Papieski. Dla wielu z nas przywołujący w pamięci „naszego” papieża, wielkiego Polaka Jana Pawła II i prozaiczne ulubione przez niego „kremówki”. Jeżeli tych ostatnich zabrakło dla uczestników ostatnich Mszy św. (księża obiecali upiec więcej w przyszłym roku), to pokolenie JPII mogło tego dnia przeżywać Jego bogactwo duchowe do ostatnich wieczornych godzin.....

             CZYTAJ WIECEJ ...

                                   Inscenizacja poetycko - muzyczna "Zaduma nad przemijaniem"
Drodzy Parafianie po zakończeniu Dnia Papieskiego mogliśmy przeżyć kolejny wieczór pełen poezji i refleksji. Tym razem wprowadził nas w nastrój przemijania życia. Uroczystość Wszystkich Świętych od pokoleń jest w naszej kulturze związana z tym tematem. Siedmioro młodych ludzi podzieliło się z nami swoim czasem. Ofiarowali nam chwile zadumy korzystając z poetyckich tekstów przy nastrojowych dźwiękach naszego FIDES.....
                                                                        

                   CZYTAJ WIECEJ ...
Twarze współczesnego człowieka
Ks. Janusz Diament
Jak wygląda Twoje oblicze w świetle Chrystusa? Takie pytanie mógłby zadać każdemu z nas Jan Paweł II, gdyby
ponownie po czterdziestu latach od pierwszej pielgrzymki do ojczyzny znów wybrał się w podróż apostolską do
Polski. Jaka obecnie byłaby na nie odpowiedź człowieka?
Czy nie byłoby w nas strachu gdyby Chrystus prześwietlił nasze serca? Ile w nas pozostało jeszcze z nauczania pa-
pieża Polaka, jak wygląda „Odnowione oblicze tej ziemi?”.

                  CZYTAJ WIECEJ ...

I Turniej Tenisa stołowego im. św. Stanisława Kostki dla służby liturgicznej z dekanatu Jelenia Góra Wschód.
W sobotę 17 września  w przeddzień święta Patrona dzieci i młodzieży odbył się I Turniej Tenisa stołowego im. św. Stanisława Kostki dla Służby liturgicznej z dekanatu Jelenia Góra Wschód.  Spotkanie dla ministrantów i lektorów rozpoczęło się o godz. 9.00 Mszą św. w kościele Podwyższenia Krzyża św., którą celebrowali: ks. Janusz Diament – wikariusz tamtejszej parafii, ks. Krzysztof Zagrodny – nowo wybrany dekanalny duszpasterz służby liturgicznej, który wygłosił słowo Boże o św. Patronie i jego aktualnym przesłaniu dla dzisiejszej młodzieży oraz ks. Jakub Bochyński, który przewodniczył Eucharystii.

Następnie rozpoczęły się rozgrywki sportowe w kategoriach: Ministrant, lektor, kapłan oraz tzw. Ligi Mistrzów, która składała się z zawodników, którzy zwyciężyli w swoich kategoriach i z zaproszonych gości. W Turnieju wzięło udział kilkunastu zawodników z parafii jeleniogórskich oraz okolic.

Spotkanie dla służby liturgicznej zakończyło się wspólnym posiłkiem i rozdaniem Pucharów.


                 
                         
19 MARZEC 2022 r.
        W TYM TYGODNIU POLECANE  
         WYDARZENIA LITURGICZNE

- poniedziałek - Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

- wtorek - Dzień Powszedni.

- środa - Dzień Powszedni.
- czwartek - Dzień powszedni.
- piątek - Dzień Powszedni.
- sobota - Dzień Powszedni.
      Poczta e-mail:
kancelaria                      
krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

administrator WWW    admin_www@kosciolgarnizonowy.pl
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze