Ogłoszenia Parafialne

  W TYM TYGODNIU WYDARZENIA LITURGICZNE
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

To warto zobaczyć, początki chrześcijaństwa ...
Kolejny Wartościowy Film dla całej rodziny...Któż z nas nie był świadkiem sytuacji, gdy podczas Mszy dziecko zaczyna płakać, krzyczeć, zaczepiać sąsiadów albo jeździć swoim plastikowym samochodzikiem po sąsiednich ławkach. Poradnik dla rodziców w zakładce "Dla najmłodszych"
.

Katechizm dla Polskiego dziecka    czytaj więcej
Podwyższenie Krzyża Świętego (także: Pańskiego) - święto obchodzone zarówno w kościele zachodnim jak i wschodnim, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Jest on dla chrześcijan największą relikwią. Nabożeństwa ku jego czci sięgają początków chrześcijaństwa.
Meditatio

Zakurzone karty...


Nazwa  nawiązuje do faktu, że niektóre z ksiąg Pisma Świętego nie znajdują się zbyt często w polu zainteresowań czytających Biblię. Smutnym faktem jest, że również przez kaznodziejów są one traktowane „po macoszemu”.
Jednak w przypadku Słowa Bożego nie ma tekstów „pierwszej”, bądź „drugiej kategorii”.
Mieszkańcy Jerozolimy
ZAKURZONE KARTY więcej....

Wiara człowieka nie jest oparta na fantazji i abstrakcji, lecz ma mocne osadzenie na świadectwie osób, które słyszały słowa Jezusa i widziały dokonywane przez Niego znaki. Wiara żywa nie polega tylko na przyjęciu odpowiednich prawd wiary, lecz na całkowitym zawierzeniu Słowu Boga, które stanowi lekarstwo i pokarm dla życia każdego człowieka.


"
Trud proroka" -  więcej....
Biblia Tysiąclecia
      
w mp3 cała
       
Czytania na każdy dzień wg. mateusz.pl

 
 
 
Msze Święte
              Plan nabożeństw
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - środa godz 18.00
   Koronka do Miłosierdzia Bożego - czwartek godz 18.00
  
Droga Krzyżowa - piątek godz. 10.00


    Gorzkie Żale z kazaniem    pasyjnym - niedziela godz. 17.00
Msze Święte
NIEDZIELA:
7.00 ,  8.30 , 10.00 , 11.30 , 13.00 , 18.00 , 20.00
DNI POWSZEDNIE:
7.00 , 7.30 , 18.00
 
Wszystkie materiały filmowe przenoszone są do  naszego kanału filmowego na Youtube. oraz Facebooka
Google Maps
Darem modlitwy ogarniamy Solenizantów i Jubilatów.
    Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.
 
 
 
 
 
  Kancelaria czynna:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 16:00 - 18:00
i dodatkowo w poniedziałek i piątek
w godzinach 11:00 - 12:00
 
 
W tym tygodniu ( 18 marzec)  Kościół św. wspomina:
-
poniedziałek:- Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
- wtorek:-dzień powszedni
- środa :-dzień powszedni
- czwartek:- dzień powszedni
- piątek - dzień powszedni
- sobota - dzień powszedni
Czytanie biblijne
  Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną
 
 
 
Kaplica uzdrowień
W tym tygodniu polecamy czytanie biblijne
 
Czy widziałeś nasze organy od środka ???  Nie..... to zobacz.
                   18 marzec 2018 r.
         Piąta Niedziela Wielkiego Postu
         
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze
       e-mail: krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl
Ewangelia (J 12, 20-33)
Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!»

Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».

To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

O co proszę? O głęboką więź z Jezusem, zaufanie Mu i wierne kroczenie Jego drogami
Na początku medytacji poproszę Jezusa, aby pomógł mi zbadać więź, jak mnie z Nim łączy. Dlaczego wierzę w Jezusa? Dlaczego idę za Nim?

„Panie, chcemy ujrzeć Jezusa” (w. 21). Zauważę, jak wielkie jest pragnienie Greków, którzy chcą zobaczyć Jezusa z bliska. Przywołam doświadczenie mojej pierwszej miłości, zauroczenie, radość, które mi wtedy towarzyszyły.

Jezus przygotowuje uczniów do swojej męki. Wsłucham się uważnie w słowa Jezusa o obumieraniu ziarna i o traceniu życia (ww. 24-25). Jakie odczucia budzą w moim sercu? Czego boję się w moim życiu utracić? Jakie przywiązania jeszcze we mnie nie obumarły?
„Gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa” (w. 26). Czy mogę dzisiaj powiedzieć, że poszedłbym za Jezusem wszędzie? W jakich sytuacjach jestem Mu najbardziej wierny, a w jakich niewierny? Przejdę z Jezusem wszystkie miejsca i sytuacje mojej wierności i niewierności. Oddam Mu siebie na nowo.
Zauważę, że Jezus - zapowiadając swoją mękę - przyznaje się do lęku (ww. 27-28). Nie chce jednak uciekać od godziny, którą przeznaczył Mu Ojciec. Wejdę z Jezusem w moje osobiste lęki. Będę Go prosił o wewnętrzną wolność od wszelkich lęków, które kuszą mnie do ucieczki.
Na krótko przed męką Jezus słyszy głos Ojca, który przypomina mu o Jego niepodzielnym panowaniu nad historią świata i moją osobistą (ww. 28-31). Nawet w chwilach największych doświadczeń nic nie wymyka się z Jego rąk. Moja wierność zostanie nagrodzona.

W modlitwie przed Jezusem ukrzyżowanym będę prosił, pomny na Jego obietnicę, aby przyciągnął mnie do siebie i na nowo rozmiłował w sobie i w Ojcu. Będę prosił, aby Duch Jezusa pomógł mi razem z Nim modlić się w sercu: „Abba, Ojcze, Tatusiu!”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator
                           Rozmowy o Dobrej Nowinie
         z Księdzem Biskupem Zbigniewem Kiernikowskim - biskupem legnickim
Ogłoszenia w trakcie aktualizacji
Zapraszamy
na nabożeństwa wielkopostne:
   - droga krzyżowa w piątki o godz. 10:00 oraz 17:30
   - gorzkie żale w niedziele o godz. 17:00.

Trwa Kurs Przedmałżeński w naszej parafii. Spotkanie niedziela o godz. 19:00 w salce na plebanii.


W tą niedzielę taca przeznaczona jest na cele remontowe.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, do nabycia
Niedziela i Gość Niedzielny.

Podróżowanie bez granic, Polska grupa Via Sacra.
„Via Sacra“ jest szlakiem turystycznym na starym obszarze kulturowym. Łączy on jedyne w swoim rodzaju sakralne budowle i skarby sztuki na styku trzech krajów: Niemiec, Polski i Czech. Owa „Święta Droga” wiedzie po starych drogach handlowych i pielgrzymkowych Górnych Łużyc, Dolnego Śląska i północnych Czech. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej można na nowo odkryć region, który na długi czas popadł w zapomnienie. W dniu 12 marca w Jeleniej Górze na plebani kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego spotkała się Polska grupa sieci Via Sacra. Omówiono plan działania mający na celu popularyzację obiektów sakralnych tworzących sieć Via Sacra.
Nasze organy od środka
Historia kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, dawniej określanego mianem KOŚCIOŁAŁASKI " POD KRZŻEM CHRYSTUSA" jest ściśle  wpisana w historię Śląska i Jeleniej Góry. Rok 2018 jest rokiem jubileuszowym, obchodzimy 300 letnią rocznicę ukończenia budowy naszej ŚWIĄTYNI.  Z tej okazji w kolejnych obrazach chcemy przedstawić piękno naszej Świątyni.
Można zatrzymać odtwarzanie filmu i myszką wybierać dowolny widok.
UWAGA: sterowanie widokiem za pomocą tylko myszki.
 
Można zatrzymać odtwarzanie filmu i myszką wybierać dowolny widok.
UWAGA: sterowanie widokiem za pomocą tylko myszki.
Msze Święte
NIEDZIELA:
7.00 ,  8.30 , 10.00 , 11.30 ,
13.00 , 18.00 , 20.00

DNI POWSZEDNIE:
7.30 , 18.00
  Kancelaria czynna:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 16:00 - 18:00
i dodatkowo w poniedziałek i piątek
w godzinach 11:00 - 12:00
1 LISTOPADA - 31 MARCA
Zwiedzanie koscioła dla grup po telefonicznym uzgodnieniu - 605-938-513
Wejście do kościoła dla grup i indywidualnie - przez Pielgrzymkowy Punkt Informacyjny
(wejście w narożniku za pomnikiem)
  W tym tygodniu polecamy
 
    18 marzec 2018 r.
   Piąta Niedziela Wielkiego   Postu.

Ogłoszenia w trakcie aktualizacji
Zapraszamy
na nabożeństwa wielkopostne:
   - droga krzyżowa w piątki o godz. 10:00 oraz 17:30
   - gorzkie żale w niedziele o godz. 17:00.

Trwa Kurs Przedmałżeński w naszej parafii. Spotkanie dzisiaj o godz. 19:00 w salce na plebanii.


W tą niedzielę taca przeznaczona jest na cele remontowe.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, do nabycia
Niedziela i Gość Niedzielny.
Historia kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, dawniej określanego mianem KOŚCIOŁAŁASKI " POD KRZŻEM CHRYSTUSA" jest ściśle  wpisana w historię Śląska i Jeleniej Góry. Rok 2018 jest rokiem jubileuszowym, obchodzimy 300 letnią rocznicę ukończenia budowy naszej ŚWIĄTYNI.  Z tej okazji w kolejnych obrazach chcemy przedstawić piękno naszej Świątyni.

W TYM TYGODNIU WYDARZENIA LITURGICZNE
To warto zobaczyć, początki chrześcijaństwa ...
Kolejny Wartościowy
Film dla całej rodziny...
Ewangelia (J 12, 20-33)
Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!»

Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».

To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

O co proszę? O głęboką więź z Jezusem, zaufanie Mu i wierne kroczenie Jego drogami
Na początku medytacji poproszę Jezusa, aby pomógł mi zbadać więź, jak mnie z Nim łączy. Dlaczego wierzę w Jezusa? Dlaczego idę za Nim?

„Panie, chcemy ujrzeć Jezusa” (w. 21). Zauważę, jak wielkie jest pragnienie Greków, którzy chcą zobaczyć Jezusa z bliska. Przywołam doświadczenie mojej pierwszej miłości, zauroczenie, radość, które mi wtedy towarzyszyły.

Jezus przygotowuje uczniów do swojej męki. Wsłucham się uważnie w słowa Jezusa o obumieraniu ziarna i o traceniu życia (ww. 24-25). Jakie odczucia budzą w moim sercu? Czego boję się w moim życiu utracić? Jakie przywiązania jeszcze we mnie nie obumarły?
„Gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa” (w. 26). Czy mogę dzisiaj powiedzieć, że poszedłbym za Jezusem wszędzie? W jakich sytuacjach jestem Mu najbardziej wierny, a w jakich niewierny? Przejdę z Jezusem wszystkie miejsca i sytuacje mojej wierności i niewierności. Oddam Mu siebie na nowo.
Zauważę, że Jezus - zapowiadając swoją mękę - przyznaje się do lęku (ww. 27-28). Nie chce jednak uciekać od godziny, którą przeznaczył Mu Ojciec. Wejdę z Jezusem w moje osobiste lęki. Będę Go prosił o wewnętrzną wolność od wszelkich lęków, które kuszą mnie do ucieczki.
Na krótko przed męką Jezus słyszy głos Ojca, który przypomina mu o Jego niepodzielnym panowaniu nad historią świata i moją osobistą (ww. 28-31). Nawet w chwilach największych doświadczeń nic nie wymyka się z Jego rąk. Moja wierność zostanie nagrodzona.

W modlitwie przed Jezusem ukrzyżowanym będę prosił, pomny na Jego obietnicę, aby przyciągnął mnie do siebie i na nowo rozmiłował w sobie i w Ojcu. Będę prosił, aby Duch Jezusa pomógł mi razem z Nim modlić się w sercu: „Abba, Ojcze, Tatusiu!”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator
        Rozmowy o Dobrej Nowinie
         z Księdzem Biskupem Zbigniewem Kiernikowskim - biskupem legnickim

   

Bp ZbK
     e-mail: krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze

Odnowienie,elewacji i stolarki naszego Sanktuarium .
zawdzięczamy  naszym sponsorom. Duszpasterze i parafianie składają serdeczne podziękowania :
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, MSWiA, KGHM, Miastu Jelenia Góra