W TYM TYGODNIU WYDARZENIA LITURGICZNE
18 wrzesień -Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika
21 wrzesień - Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

czytaj więcej...
Wartościowy film chrześcijański.
Film dla całej rodziny...
Któż z nas nie był świadkiem sytuacji, gdy podczas Mszy dziecko zaczyna płakać, krzyczeć, zaczepiać sąsiadów albo jeździć swoim plastikowym samochodzikiem po sąsiednich ławkach. Poradnik dla rodziców w zakładce "Dla najmłodszych".

Katechizm dla Polskiego dziecka    czytaj więcej
Podwyższenie Krzyża Świętego (także: Pańskiego) - święto obchodzone zarówno w kościele zachodnim jak i wschodnim, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Jest on dla chrześcijan największą relikwią. Nabożeństwa ku jego czci sięgają początków chrześcijaństwa.
Meditatio

Zakurzone karty...


Nazwa  nawiązuje do faktu, że niektóre z ksiąg Pisma Świętego nie znajdują się zbyt często w polu zainteresowań czytających Biblię. Smutnym faktem jest, że również przez kaznodziejów są one traktowane „po macoszemu”.
Jednak w przypadku Słowa Bożego nie ma tekstów „pierwszej”, bądź „drugiej kategorii”.
Mieszkańcy Jerozolimy
ZAKURZONE KARTY więcej....

Wiara człowieka nie jest oparta na fantazji i abstrakcji, lecz ma mocne osadzenie na świadectwie osób, które słyszały słowa Jezusa i widziały dokonywane przez Niego znaki. Wiara żywa nie polega tylko na przyjęciu odpowiednich prawd wiary, lecz na całkowitym zawierzeniu Słowu Boga, które stanowi lekarstwo i pokarm dla życia każdego człowieka.


"
Trud proroka" -  więcej....
Biblia Tysiąclecia
      
w mp3 cała
       
Czytania na każdy dzień wg. mateusz.pl

 
 
 
              Plan nabożeństw
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - środa godz 18.00
   Koronka do Miłosierdzia Bożego - czwartek godz 18.00
  
Droga Krzyżowa - piątek godz. 10.00


    Gorzkie Żale z kazaniem    pasyjnym - niedziela godz. 17.00
 
Wszystkie materiały filmowe przenoszone są do  naszego kanału filmowego na Youtube. oraz Facebooka
 
 
 
 
 
 
 
W tym tygodniu ( 16 wrzesień)  Kościół św. wspomina:
- poniedziałek-Wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła albo wspomnienie bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa
- wtorek- Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika
-
środa -Wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika
- czwartek- Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
-
piątek -Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
- sobota - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Czytanie biblijne
  Witamy Gości i Wspólnotę Parafialną
 
 
 
Kaplica uzdrowień
W tym tygodniu polecamy czytanie biblijne.
 
Czy widziałeś nasze organy od środka ???  Nie..... to zobacz.
                     16 wrzesień 2018 r.            
           Dwudziesta Czwarta Niedziela zwykła
         
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze
       e-mail: krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

Ewangelia (Mk 8, 27-35)
Zapowiedź męki Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?»
Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków».
On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
      Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.
       Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».
     Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».

ROZWAŻANIA

Zobaczę uczniów w drodze z Jezusem. Idą za Nim tam, gdzie pragnie nauczać (w. 27). Przyłączę się do nich, aby przysłuchać się ich rozmowie.
Wiele razy widzieli, jak Jezus spotykał się z tłumami. Obserwowali reakcje ludzi. Słuchali, co mówią o Mistrzu. Jezus pyta o ich obserwacje: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”. Zwrócę uwagę, jak bardzo zróżnicowane są ludzkie opinie (ww. 27-28).
Jezus patrzy na moją rodzinę, wspólnotę, miejsce pracy. Pyta mnie o ludzi, z którymi przebywam na co dzień. Za kogo uważają Jezusa? Czy się nad tym zastanawiam? Czy nie jest to dla mnie obojętne? Czy potrafi ę rozmawiać z innymi o Jezusie?
Drugie pytanie jest o wiele trudniejsze (w. 29). Chce, aby zwierzyli się ze swojego osobistego stosunku do Niego. Wyobrażę sobie Jezusa, który zbliża się do mnie, patrzy na mnie i zadaje mi pytanie: Kim jestem dla Ciebie?
Jaka więź dzisiaj łączy mnie z Jezusem: bliska czy daleka, powierzchowna czy głęboka? Kiedy mówię „Jezus” - jaki obraz staje mi najczęściej przed oczyma?
Trwając w serdecznej rozmowie z Jezusem, będę słuchał, jak mówi do mnie o cierpieniu, męce i krzyżu (w. 31-33). Jakie przeżycia budzą się we mnie? Czy nie ma we mnie lęku i buntu, jak u Piotra? Powiem Jezusowi o moich odczuciach.
Zwrócę uwagę na stanowczość, z jaką Jezus mówi do mnie o krzyżu. Jeśli chcę należeć do Niego, muszę wziąć na swoje barki Jego krzyż. Zachowam życie tylko wtedy, gdy odważę się je tracić dla Niego (ww. 33-35).
W żarliwej modlitwie zawierzę Jezusowi całe moje życie, zwłaszcza te momenty, w których najbardziej doświadczę krzyża. Będę powtarzał: „Wierzę, że moje zbawienie jest w Twoich rękach”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

Drodzy jeleniogórzanie, drodzy internauci,

                        Co dobrego w Jeleniej Górze?

Drodzy Jeleniogórzanie!

W sierpniowym kąciku chciałabym ukazać mało zauważaną, bo i mało widoczną, a jednak realnie istniejącą potęgę modlitwy wielu jeleniogórzan i jej owocność. Wiadomo, że nawet gdyby Miasto nasze słynęło z dobrobytu i wspaniałego zagospodarowania, to jednak bez ludzi wierzących, oddanych modlitwie byłoby bezduszne, puste, niemające nadprzyrodzonej perspektywy.E.C
                                                                                        CZYTAJ DALEJ...
                           Rozmowy o Dobrej Nowinie
         z Księdzem Biskupem Zbigniewem Kiernikowskim - biskupem legnickim
    Tradycyjnie w pierwszą sobotę września odbywa się Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Domu Matki Bożek Łaskawej w Krzeszowie.

Dziś zgromadzili się pod opieką swoich Bliskich, Opiekunów, organizatorów liczni pielgrzymi. Pogoda raczej nie była sprzyjająca. Niemniej - jak wynikało z rozmów - to spotkanie wielu obdarzyło radością, umocniło do dalszego niesienia swojego krzyża i łączenia się we wspólnocie życia.
Liturgia Słowa - Judyt Wojująca

Liturgia słowa była zaczerpnięta z księgi Judyty (13,14.17-20), Psalmu 27 i krótkiego fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza (11,27-29). Szczególnym akcentem było wzbudzenie świadomości duchowego udziału w narodowych obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości a motywem przewodnim obrona wiary. W takim kluczu spoglądamy na trudności, które nas spotykają jako poszczególne osoby i naszą społeczność.

Postać Judyty jest odnoszona do Maryi. W Godzinkach śpiewamy o Maryi jako o „Judycie Wojującej”. Jest symbolem wejścia w przeciwności (do obozu nieprzyjaciela) i pokonania w imię Boga i mocą Boga samego źródła czy „głowy” zła. W przypadku Judyty była to głowo Holofernesa a w przypadku Maryi chodzi o spełnienie obietnicy z Księgi Rodzaju (3,15), gdzie jest mowa o Jej udziale w starciu, czyli w pokonaniu czy zniszczeniu głowy węża - złego ducha. Judyta poszła do obozu przeciwnika bez żadnej broni, lecz tylko w oparciu o moc Boga i w duchu modlitwy i posłuszeństwa głosowi Bożemu.
Sprawność, inna sprawność, niepełnosprawność

Można to jej wejście do zbrojnego obozu porównać do pewnej „niepełnosprawności” w oczach świata. Albo też nazwać „inną sprawnością” - czyli nie tylko ludzką. Maryja też nie była „sprawna” w użyciu siły i mocy ludzkiej. Była „sprawna” - i to w najwyższym stopniu - w wsłuchaniu głosu Boga i przyjęciu Słowa Boga.

Podobnie Jezus Chrystus nie użył swojej mocy i „sprawności” do obrony siebie i zejścia z krzyża, jak Mu sugerowana i być może nawet autentycznie chciano, by mieć swoistego bohatera, lecz w całej swojej mocy i sprawności pozostał na krzyżu i z krzyża został zdjęty przez innych i złożony do grobu.

Moc i „sprawność” Jezusa okazały się w Jego Zmartwychwstaniu, czyli otwarciu zupełnie nowego sposobu życia. To właśnie wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego, we wstawiennictwo Maryi Matki takiego Syna pozwala nam lepiej rozumieć każdą naszą niepełnosprawność.
Spełnienie obietnicy jedynego prawdziwego zwycięstwa

Nasza niepełnosprawność duchowa ma swoje źródło w grzechu pierworodny, kiedy to człowiek chciał być sprawny według swego upodobania, według swego poznania dobra i zła (zob. Rdz 2,16n; 3,2-7) Jezus przez przyjęcie krzyża wyraził swoją zupełnie inną „sprawność”. Nie obronił siebie, lecz przyjął krzyż. W pewnym sensie stając się „niesprawnym”. To była Jego największa „sprawność”. Najbardziej wyrazista forma sprawności i mocy Ducha. W ten sposób uleczył nas i stale leczy z fałszywego czy niewłaściwego lub pozornego pojmowania naszej sprawności. W Jego ranach jest bowiem nasze uleczenie i uzdrowienie (zob. Iz 53,5)

To właśnie dzięki temu wydarzeniu, jakie spełniło się w Jezusie Chrystusie, a więc Jego krzyżu, śmierci i zmartwychwstaniu, możemy inaczej spoglądać na wszelką sprawność i niesprawność. Inaczej też ją przeżywać i inaczej wzajemnie sobie na tym polu pomagać.

Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze modlitewne i pielgrzymkowe spotkanie trochę nam w tym pomogło

Pozdrawiam wszystkich Uczestników, którzy tutaj zajrzą i wszystkich Blogowiczów.

Dziękuję wszystkim, którzy zajęli się organizacją tej pielgrzymki i wszystkim Opiekunom Osób potrzebujących pomocy.

Niechaj świadomość bycia w Domu Łaski towarzyszy nam wszędzie gdzie jesteśmy - nie tylko w Krzeszowie.

Pozdrawiam

Bp ZbK
   

1
.W każdą środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.18.00 - przy kaplicy „Miłosierdzia Bożego”.

2. Adoracja relikwii Krzyża Świętego
w każdy piątek od godz. 9.30, następnie msza święta w intencjach zbiorowych (godz. 10.00, oraz nabożeństwo drogi krzyżowej. Intencje możemy składać w zakrystii, kancelarii lub przed nabożeństwem w piątek.

3. We wtorek po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie Kręgu Słowa Bożego - celem cotygodniowych spotkań wspólnoty jest wsłuchanie się w to co Bóg mówi do nas w Swoim Słowie i głębsze przeżywanie Eucharystii. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

4. Spotkanie Młodzieży
przygotowującej się do bierzmowania z klas 6 i 7 szkoły podstawowej, w środę po wieczornej Mszy Świętej.

5. Serdecznie zapraszamy na dzień Bożego miłosierdzia w trzeci czwartek miesiąca 20 września na Mszę Świętą o godz. 18:00 za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, następnie koronkę do Bożego miłosierdzia i na ucałowanie relikwii św. Jana Pawła II.

6. Zbiórka służby liturgicznej ołtarza w piątek o 19.15

7. Serdecznie zapraszamy na koncert artystyczny Orkiestry Wojska Polskiego w Niedziele 23 września o 19:00, wstęp wolny, w tę niedzielę nie będzie mszy o godzinie. 20.00.

8
. Nasza parafia organizuje Pielgrzymkę do Matki Bożej w Montserrat na weekend majowy 26.04- 04.05.2019r., w programie, zwiedzanie: Katalonii, Prowansji, Lazurowego wybrzeża. wszelkie szczegóły i zapisy dostępne w zakrystii.

9. Prasa katolicka - Niedziela, Gość Niedzielny i inne - do nabycia w zakrystii i przy wyjściu z kościoła. Czytajmy katolicką prasę dbajmy o poziom naszej wiary.

Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę i ofiary na rzecz naszego sanktuarium. Parafianom i Gościom przybywającym w naszej Parafii i mieście życzymy udanego wypoczynku i wielu łask Bożych.

REPREZENTACYJNY ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY
WOJSKA POLSKIEGO
PROGRAM
koncertu w dniu 23 września 2018 r. o godz. 19.00

Dyryguje: Grzegorz MIELMĄKA
Soliści:
Anna GRABOWSKA-NADWODNA -sopran
Krzysztof CIUPIŃSKI - ŚWIATEK - tenor
Marcin NOWA - klarnet

1. Bogurodzica - orkiestra
muz. anonim, opr. Feliks Nowowiejski
2. Uwertura koncertowa „Bajka” - orkiestra
muz. Stanisław Moniuszko, opr. Józef Pawłowski
3. Piosnka Bronki - A. Nadwodna
muz. Stanisław Moniuszko, opr. Arnold Rezler
4. Aria Jontka - K. Ciupiński
muz. Stanisław Moniuszko, opr. Arnold Rezler
5. Jesu, Joy of Man’s Desiring (Cantata No. 147) - orkiestra
muz. Johann Sebastian Bach, opr. Alfred Reed
6. Introdukcja i temat z wariacjami - M. Nowak
muz. Gioacchino Rossini, opr. Grzegorz Mielimąka
7. W czas radości z Symfonii Polskiej - orkiestra
muz. Maciej Małecki
8. 0 Magnum Mysterium - orkiestra
muz. Morten Lauridsen, opr. H. Robert Reynolds
9. Hispania - orkiestra
muz. Oscar Navarro
10.Pañis Angelicus - A. Nadwodna, K. Ciupiński
muz. Cesar Franek, opr. Adam Czajkowski
11 .The hounds of spring - orkiestra
muz. Alfred Reed
12. Amazing Grace - orkiestra
muz. John Newton, opr. William Himes/Palmatier
bis:
13. Gaudę Mater Polonia
muz. anonim, opr. Jerzy Dobrzański
Historia kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, dawniej określanego mianem KOŚCIOŁAŁASKI " POD KRZŻEM CHRYSTUSA" jest ściśle  wpisana w historię Śląska i Jeleniej Góry. Rok 2018 jest rokiem jubileuszowym, obchodzimy 300 letnią rocznicę ukończenia budowy naszej ŚWIĄTYNI.  Z tej okazji w kolejnych obrazach chcemy przedstawić piękno naszej Świątyni.
Kościół Łaski - historia  pdf.
cz.1   
cz.2      
cz.3      
cz.4 
Nasze organy od środka
Można zatrzymać odtwarzanie filmu i myszką wybierać dowolny widok.
UWAGA: sterowanie widokiem za pomocą tylko myszki.
 
 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Google Maps
Msze Święte
Msze Święte
NIEDZIELA:
7.00 ,  8.30 , 10.00 , 11.30 , 13.00 , 18.00 , 20.00
DNI POWSZEDNIE:
7.00 , 7.30 , 18.00
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
 

  Kancelaria czynna:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 16:00 - 18:00
i dodatkowo w poniedziałek i piątek
w godzinach 11:00 - 12:00
Msze Święte
NIEDZIELA:
7.00 ,  8.30 , 10.00 , 11.30 ,
13.00 , 18.00 , 20.00

DNI POWSZEDNIE:
7.30 , 18.00
  Kancelaria czynna:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 16:00 - 18:00
i dodatkowo w poniedziałek i piątek
w godzinach 11:00 - 12:00
1 KWIETNIA - 31 PAŹDZIERNIKA
Zwiedzanie kościoła od poniedziałku do czwartku w godz. 10,00 - 16,00
w piątki w godzinach 12,00 - 16,00
w sobot
y w godzinach od 10,00 - 16,00 *
należy się liczyć z możliwością ślubów - wtedy zwiedzanie kościoła nie jest możliwe
w niedziele - tylko między Mszami, po uzgodnieniu z kościelnym w zakrystii.


  W tym tygodniu polecamy

   W TYM TYGODNIU WYDARZENIA LITURGICZNE
18 wrzesień -Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika
21 wrzesień - Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

czytaj więcej...
Wartościowy film chrześcijański.
Film dla całej rodziny...


1
.W każdą środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.18.00 - przy kaplicy „Miłosierdzia Bożego”.

2. Adoracja relikwii Krzyża Świętego
w każdy piątek od godz. 9.30, następnie msza święta w intencjach zbiorowych (godz. 10.00, oraz nabożeństwo drogi krzyżowej. Intencje możemy składać w zakrystii, kancelarii lub przed nabożeństwem w piątek.

3. We wtorek po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie Kręgu Słowa Bożego - celem cotygodniowych spotkań wspólnoty jest wsłuchanie się w to co Bóg mówi do nas w Swoim Słowie i głębsze przeżywanie Eucharystii. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

4. Spotkanie Młodzieży
przygotowującej się do bierzmowania z klas 6 i 7 szkoły podstawowej, w środę po wieczornej Mszy Świętej.

5. Serdecznie zapraszamy na dzień Bożego miłosierdzia w trzeci czwartek miesiąca 20 września na Mszę Świętą o godz. 18:00 za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, następnie koronkę do Bożego miłosierdzia i na ucałowanie relikwii św. Jana Pawła II.

6. Zbiórka służby liturgicznej ołtarza w piątek o 19.15

7. Serdecznie zapraszamy na koncert artystyczny Orkiestry Wojska Polskiego w Niedziele 23 września o 19:00, wstęp wolny, w tę niedzielę nie będzie mszy o godzinie. 20.00.

8
. Nasza parafia organizuje Pielgrzymkę do Matki Bożej w Montserrat na weekend majowy 26.04- 04.05.2019r., w programie, zwiedzanie: Katalonii, Prowansji, Lazurowego wybrzeża. wszelkie szczegóły i zapisy dostępne w zakrystii.

9. Prasa katolicka - Niedziela, Gość Niedzielny i inne - do nabycia w zakrystii i przy wyjściu z kościoła. Czytajmy katolicką prasę dbajmy o poziom naszej wiary.

Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę i ofiary na rzecz naszego sanktuarium. Parafianom i Gościom przybywającym w naszej Parafii i mieście życzymy udanego wypoczynku i wielu łask Bożych.

REPREZENTACYJNY ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY
WOJSKA POLSKIEGO
PROGRAM
koncertu w dniu 23 września 2018 r. o godz. 19.00

Dyryguje: Grzegorz MIELMĄKA
Soliści:
Anna GRABOWSKA-NADWODNA -sopran
Krzysztof CIUPIŃSKI - ŚWIATEK - tenor
Marcin NOWA - klarnet

1. Bogurodzica - orkiestra
muz. anonim, opr. Feliks Nowowiejski
2. Uwertura koncertowa „Bajka” - orkiestra
muz. Stanisław Moniuszko, opr. Józef Pawłowski
3. Piosnka Bronki - A. Nadwodna
muz. Stanisław Moniuszko, opr. Arnold Rezler
4. Aria Jontka - K. Ciupiński
muz. Stanisław Moniuszko, opr. Arnold Rezler
5. Jesu, Joy of Man’s Desiring (Cantata No. 147) - orkiestra
muz. Johann Sebastian Bach, opr. Alfred Reed
6. Introdukcja i temat z wariacjami - M. Nowak
muz. Gioacchino Rossini, opr. Grzegorz Mielimąka
7. W czas radości z Symfonii Polskiej - orkiestra
muz. Maciej Małecki
8. 0 Magnum Mysterium - orkiestra
muz. Morten Lauridsen, opr. H. Robert Reynolds
9. Hispania - orkiestra
muz. Oscar Navarro
10.Pañis Angelicus - A. Nadwodna, K. Ciupiński
muz. Cesar Franek, opr. Adam Czajkowski
11 .The hounds of spring - orkiestra
muz. Alfred Reed
12. Amazing Grace - orkiestra
muz. John Newton, opr. William Himes/Palmatier
bis:
13. Gaudę Mater Polonia
muz. anonim, opr. Jerzy Dobrzański
Historia kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, dawniej określanego mianem KOŚCIOŁAŁASKI " POD KRZŻEM CHRYSTUSA" jest ściśle  wpisana w historię Śląska i Jeleniej Góry. Rok 2018 jest rokiem jubileuszowym, obchodzimy 300 letnią rocznicę ukończenia budowy naszej ŚWIĄTYNI.  Z tej okazji w kolejnych obrazach chcemy przedstawić piękno naszej Świątyni.
Kościół Łaski - historia  pdf.
cz.1   
cz.2      
cz.3      
cz.4 
Nasze organy od środka
Można zatrzymać odtwarzanie filmu i myszką wybierać dowolny widok.
UWAGA: sterowanie widokiem za pomocą tylko myszki.

Ewangelia (Mk 8, 27-35)
Zapowiedź męki Chrystusa

S
łowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?»
Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków».
On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
      Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.
       Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».
     Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».

ROZWAŻANIA

Zobaczę uczniów w drodze z Jezusem. Idą za Nim tam, gdzie pragnie nauczać (w. 27). Przyłączę się do nich, aby przysłuchać się ich rozmowie.
Wiele razy widzieli, jak Jezus spotykał się z tłumami. Obserwowali reakcje ludzi. Słuchali, co mówią o Mistrzu. Jezus pyta o ich obserwacje: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”. Zwrócę uwagę, jak bardzo zróżnicowane są ludzkie opinie (ww. 27-28).
Jezus patrzy na moją rodzinę, wspólnotę, miejsce pracy. Pyta mnie o ludzi, z którymi przebywam na co dzień. Za kogo uważają Jezusa? Czy się nad tym zastanawiam? Czy nie jest to dla mnie obojętne? Czy potrafi ę rozmawiać z innymi o Jezusie?
Drugie pytanie jest o wiele trudniejsze (w. 29). Chce, aby zwierzyli się ze swojego osobistego stosunku do Niego. Wyobrażę sobie Jezusa, który zbliża się do mnie, patrzy na mnie i zadaje mi pytanie: Kim jestem dla Ciebie?
Jaka więź dzisiaj łączy mnie z Jezusem: bliska czy daleka, powierzchowna czy głęboka? Kiedy mówię „Jezus” - jaki obraz staje mi najczęściej przed oczyma?
Trwając w serdecznej rozmowie z Jezusem, będę słuchał, jak mówi do mnie o cierpieniu, męce i krzyżu (w. 31-33). Jakie przeżycia budzą się we mnie? Czy nie ma we mnie lęku i buntu, jak u Piotra? Powiem Jezusowi o moich odczuciach.
Zwrócę uwagę na stanowczość, z jaką Jezus mówi do mnie o krzyżu. Jeśli chcę należeć do Niego, muszę wziąć na swoje barki Jego krzyż. Zachowam życie tylko wtedy, gdy odważę się je tracić dla Niego (ww. 33-35).
W żarliwej modlitwie zawierzę Jezusowi całe moje życie, zwłaszcza te momenty, w których najbardziej doświadczę krzyża. Będę powtarzał: „Wierzę, że moje zbawienie jest w Twoich rękach”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

Drodzy jeleniogórzanie, drodzy internauci,

                        Co dobrego w Jeleniej Górze?

Drodzy Jeleniogórzanie!

W sierpniowym kąciku chciałabym ukazać mało zauważaną, bo i mało widoczną, a jednak realnie istniejącą potęgę modlitwy wielu jeleniogórzan i jej owocność. Wiadomo, że nawet gdyby Miasto nasze słynęło z dobrobytu i wspaniałego zagospodarowania, to jednak bez ludzi wierzących, oddanych modlitwie byłoby bezduszne, puste, niemające nadprzyrodzonej perspektywy.E.C
                                                                                        CZYTAJ DALEJ...
                           Rozmowy o Dobrej Nowinie
         z Księdzem Biskupem Zbigniewem Kiernikowskim - biskupem legnickim
    Tradycyjnie w pierwszą sobotę września odbywa się Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Domu Matki Bożek Łaskawej w Krzeszowie.

Dziś zgromadzili się pod opieką swoich Bliskich, Opiekunów, organizatorów liczni pielgrzymi. Pogoda raczej nie była sprzyjająca. Niemniej - jak wynikało z rozmów - to spotkanie wielu obdarzyło radością, umocniło do dalszego niesienia swojego krzyża i łączenia się we wspólnocie życia.
Liturgia Słowa - Judyt Wojująca

Liturgia słowa była zaczerpnięta z księgi Judyty (13,14.17-20), Psalmu 27 i krótkiego fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza (11,27-29). Szczególnym akcentem było wzbudzenie świadomości duchowego udziału w narodowych obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości a motywem przewodnim obrona wiary. W takim kluczu spoglądamy na trudności, które nas spotykają jako poszczególne osoby i naszą społeczność.

Postać Judyty jest odnoszona do Maryi. W Godzinkach śpiewamy o Maryi jako o „Judycie Wojującej”. Jest symbolem wejścia w przeciwności (do obozu nieprzyjaciela) i pokonania w imię Boga i mocą Boga samego źródła czy „głowy” zła. W przypadku Judyty była to głowo Holofernesa a w przypadku Maryi chodzi o spełnienie obietnicy z Księgi Rodzaju (3,15), gdzie jest mowa o Jej udziale w starciu, czyli w pokonaniu czy zniszczeniu głowy węża - złego ducha. Judyta poszła do obozu przeciwnika bez żadnej broni, lecz tylko w oparciu o moc Boga i w duchu modlitwy i posłuszeństwa głosowi Bożemu.
Sprawność, inna sprawność, niepełnosprawność

Można to jej wejście do zbrojnego obozu porównać do pewnej „niepełnosprawności” w oczach świata. Albo też nazwać „inną sprawnością” - czyli nie tylko ludzką. Maryja też nie była „sprawna” w użyciu siły i mocy ludzkiej. Była „sprawna” - i to w najwyższym stopniu - w wsłuchaniu głosu Boga i przyjęciu Słowa Boga.

Podobnie Jezus Chrystus nie użył swojej mocy i „sprawności” do obrony siebie i zejścia z krzyża, jak Mu sugerowana i być może nawet autentycznie chciano, by mieć swoistego bohatera, lecz w całej swojej mocy i sprawności pozostał na krzyżu i z krzyża został zdjęty przez innych i złożony do grobu.

Moc i „sprawność” Jezusa okazały się w Jego Zmartwychwstaniu, czyli otwarciu zupełnie nowego sposobu życia. To właśnie wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego, we wstawiennictwo Maryi Matki takiego Syna pozwala nam lepiej rozumieć każdą naszą niepełnosprawność.
Spełnienie obietnicy jedynego prawdziwego zwycięstwa

Nasza niepełnosprawność duchowa ma swoje źródło w grzechu pierworodny, kiedy to człowiek chciał być sprawny według swego upodobania, według swego poznania dobra i zła (zob. Rdz 2,16n; 3,2-7) Jezus przez przyjęcie krzyża wyraził swoją zupełnie inną „sprawność”. Nie obronił siebie, lecz przyjął krzyż. W pewnym sensie stając się „niesprawnym”. To była Jego największa „sprawność”. Najbardziej wyrazista forma sprawności i mocy Ducha. W ten sposób uleczył nas i stale leczy z fałszywego czy niewłaściwego lub pozornego pojmowania naszej sprawności. W Jego ranach jest bowiem nasze uleczenie i uzdrowienie (zob. Iz 53,5)

To właśnie dzięki temu wydarzeniu, jakie spełniło się w Jezusie Chrystusie, a więc Jego krzyżu, śmierci i zmartwychwstaniu, możemy inaczej spoglądać na wszelką sprawność i niesprawność. Inaczej też ją przeżywać i inaczej wzajemnie sobie na tym polu pomagać.

Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze modlitewne i pielgrzymkowe spotkanie trochę nam w tym pomogło

Pozdrawiam wszystkich Uczestników, którzy tutaj zajrzą i wszystkich Blogowiczów.

Dziękuję wszystkim, którzy zajęli się organizacją tej pielgrzymki i wszystkim Opiekunom Osób potrzebujących pomocy.

Niechaj świadomość bycia w Domu Łaski towarzyszy nam wszędzie gdzie jesteśmy - nie tylko w Krzeszowie.

Pozdrawiam

Bp ZbK
   
     e-mail: krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze

Odnowienie,elewacji i stolarki naszego Sanktuarium .
zawdzięczamy  naszym sponsorom. Duszpasterze i parafianie składają serdeczne podziękowania :
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, MSWiA, KGHM, Miastu Jelenia Góra
Polskiej Grupie Energetycznej
Strona w języku niemieckim