W tym tygodniu polecamy.
 
Wszystkie materiały filmowe przenoszone są do  naszego kanału filmowego na Youtube. oraz Facebooka

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
      3 MARZEC- TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
1. Pierwsza niedziela miesiąca 3 lutego:
Zmiana Tajemnic Żywego Różańca o 12:45, Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 14:00 do godz.19:00.

2. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej, w czasie Wielkiego Postu w piątki o 10:30 i 18:30.
Nabożeństwa Gorzkich Żali w niedziele wielkopostne o 18:30.
Zapraszamy 8 marca, w piątek o 18:30 wszystkie Panie na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji kobiet, prowadzone przez kobiety. Osoby chętne do czytania rozważań prosimy o kontakt z księdzem Arturem.

3. Ofiary na kwiaty do wielkanocnej dekoracji Grobu Pańskiego można składać do skrzyni znajdującej się na środku naszej świątyni.

4. Próby chóru parafialnego odbywają się w środy po wieczornej Mszy. Chętnych zapraszamy do salki na plebanii.

5. Tygodniki: Niedziela i Gość Niedzielny do nabycia w zakrystii.

6. Nauki przedmałżeńskie rozpoczniemy w niedzielę 7 kwietnia o godz. 18:00. Zapisy    w kancelarii parafialnej.

7. Zapraszamy do udziału w wyjazdach:
a) Włochy objazdówka: Mantova, Pisa, Lukka, Asyż, Orvieto, Siena, San Gimignano,
w terminie od 26 kwietnia do 4 maja 2024 r.
b) Wakacje we Włoszech 21. 06-30.06.2024
Informacje w zakrystii i kancelarii.

Odwiedziny chorych zgodnie z harmonogramem ustalonym z księdzem Grzegorzem. Osoby, które    pragną przyjąć sakramenty w domach, można zgłaszać w zakrystii, kancelarii oraz bezpośrednio u księdza Grzegorza, który opiekuje się chorymi.
KATECHEZY SAKRAMENTALNE dla dorosłych( pierwsze czwartki miesiąca, po wieczornej Mszy św.):
Marzec - SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Składamy serdeczne podziękowania za wszelkie dobro jakiego od Was doświadczamy i polecamy się również Waszej modlitwie. Wszystkim parafianom i gościom życzymy Bożego błogosławieństwa na czas wypoczynku, ale także pracy.
                          3 MARZEC- TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

PIERWSZE CZYTANIE

czytanie (Wj 20, 1-17)
Ogłoszenie przykazań Bożych
Czytanie z Księgi Wyjścia

W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa:

«Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego Imienia w błahych rzeczach.
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje.
Nie będziesz zabijał.
Nie będziesz cudzołożył.
Nie będziesz kradł.
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego».

DRUGIE CZYTANIE
czytanie (1 Kor 1, 22-25)
Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków – Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

EWANGELIA
Ewangelia (J 2, 13-25)
Zapowiedź męki i zmartwychwstania
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.
DO REFLEKSJI
Krzysztof Wons SDS/Salwator
Będę towarzyszył Jezusowi idącemu do Jerozolimy na święto Paschy (w. 13). Wchodzi do świątyni, która jest dla Niego najdroższym miejscem na ziemi – domem Ojca. W serdecznej rozmowie będę Go pytał o Jego miłość do Ojca, o Jego przeżycia na krótko przed męką.

Przypomnę sobie moją świątynię: kościół czy kaplicę, w której przebywam najczęściej. Czy jest dla mnie domem Ojca? Czy chętnie w niej przebywam? Czy szukam umocnienia u Ojca, gdy nadchodzi cierpienie?

Wyobraźnią zbliżę się do świątyni, przed którą stoją stragany i kupczący. Usłyszę zgiełk handlarzy. Zobaczę, jak gwałtownie wzbiera gniew Jezusa. Biczem wyrzuca kupczących i wywraca stoły bankierów (ww. 14-15). Świątynia należy całkowicie do Ojca i Jego spraw! (ww. 16-17).

Będę rozmawiał z Jezusem o tamtym wydarzeniu. Poproszę Go, aby dał mi serce wrażliwe i delikatne na wszystko, co święte, bym nigdy nie wykorzystywał Boga dla własnych korzyści.

Świątynie z cegły przypominają mi o świątyni ducha (ww. 18-21). Ilekroć wchodzę do miejsca świętego, tylekroć Bóg przypomina mi, że On sam chce przebywać we mnie. Uświadomię sobie, że Jezus codziennie przychodzi do mnie i pyta o stan świątyni mojego ciała. Wie, co się kryje w moim sercu (w. 25).

Jakie spojrzenie Jezusa jawi się w mojej wyobraźni, gdy myślę, że patrzy teraz w moje wnętrze: radosne czy smutne? Co mogę powiedzieć o moim duchowym samopoczuciu? Co dominuje w moim wnętrzu: klimat pokoju i modlitwy czy zgiełku i targowiska?

Jezus ma moc odbudować świątynię mego serca, nawet gdyby była zrujnowana przez grzech. Może ożywić najbardziej martwe i zdrętwiałe wnętrze. Zaproszę Jezusa do siebie słowami: „Daj mi serce nowe!”.

Ksiądz wikariusz Janusz Diament

Krzyż Jezusa  WIĘCEJ.....

Kremówki to nie wszystko

W niedzielę 14 października obchodziliśmy w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze Dzień Papieski. Dla wielu z nas przywołujący w pamięci „naszego” papieża, wielkiego Polaka Jana Pawła II i prozaiczne ulubione przez niego „kremówki”. Jeżeli tych ostatnich zabrakło dla uczestników ostatnich Mszy św. (księża obiecali upiec więcej w przyszłym roku), to pokolenie JPII mogło tego dnia przeżywać Jego bogactwo duchowe do ostatnich wieczornych godzin.....

             CZYTAJ WIECEJ ...

                                   Inscenizacja poetycko - muzyczna "Zaduma nad przemijaniem"
Drodzy Parafianie po zakończeniu Dnia Papieskiego mogliśmy przeżyć kolejny wieczór pełen poezji i refleksji. Tym razem wprowadził nas w nastrój przemijania życia. Uroczystość Wszystkich Świętych od pokoleń jest w naszej kulturze związana z tym tematem. Siedmioro młodych ludzi podzieliło się z nami swoim czasem. Ofiarowali nam chwile zadumy korzystając z poetyckich tekstów przy nastrojowych dźwiękach naszego FIDES.....
                                                                        

                   CZYTAJ WIECEJ ...
Twarze współczesnego człowieka
Ks. Janusz Diament
Jak wygląda Twoje oblicze w świetle Chrystusa? Takie pytanie mógłby zadać każdemu z nas Jan Paweł II, gdyby
ponownie po czterdziestu latach od pierwszej pielgrzymki do ojczyzny znów wybrał się w podróż apostolską do
Polski. Jaka obecnie byłaby na nie odpowiedź człowieka?
Czy nie byłoby w nas strachu gdyby Chrystus prześwietlił nasze serca? Ile w nas pozostało jeszcze z nauczania pa-
pieża Polaka, jak wygląda „Odnowione oblicze tej ziemi?”.

                  CZYTAJ WIECEJ ...

I Turniej Tenisa stołowego im. św. Stanisława Kostki dla służby liturgicznej z dekanatu Jelenia Góra Wschód.
W sobotę 17 września  w przeddzień święta Patrona dzieci i młodzieży odbył się I Turniej Tenisa stołowego im. św. Stanisława Kostki dla Służby liturgicznej z dekanatu Jelenia Góra Wschód.  Spotkanie dla ministrantów i lektorów rozpoczęło się o godz. 9.00 Mszą św. w kościele Podwyższenia Krzyża św., którą celebrowali: ks. Janusz Diament – wikariusz tamtejszej parafii, ks. Krzysztof Zagrodny – nowo wybrany dekanalny duszpasterz służby liturgicznej, który wygłosił słowo Boże o św. Patronie i jego aktualnym przesłaniu dla dzisiejszej młodzieży oraz ks. Jakub Bochyński, który przewodniczył Eucharystii.

Następnie rozpoczęły się rozgrywki sportowe w kategoriach: Ministrant, lektor, kapłan oraz tzw. Ligi Mistrzów, która składała się z zawodników, którzy zwyciężyli w swoich kategoriach i z zaproszonych gości. W Turnieju wzięło udział kilkunastu zawodników z parafii jeleniogórskich oraz okolic.

Spotkanie dla służby liturgicznej zakończyło się wspólnym posiłkiem i rozdaniem Pucharów.

Z pielgrzymki....
Dzień drugi.
Szczęść Boże 🙂 pozdrawiamy z drugiego dnia naszej Pielgrzymki z Italii. Dzień drugi to spojrzenie na miłość Romea i Julii, to zwiedzanie pięknej Werony i Eucharystia w mieście kojarzonym z wielka Miłością. Dzień drugi to także zwiedzanie przepięknej Florencji bogatej w przepiękne świątynie.
Wspomnienia - nie do zapomnienia. Pamiętamy o Was w naszej modlitwie. A Pielgrzymi dopiero się rozpędzają                  3 MARZEC 2024 r.
       W TYM TYGODNIU POLECANE  
        WYDARZENIA LITURGICZNE

- poniedziałek - Święto św. Kazimierza, królewicza.
- wtorek - Dzień Powszedni.
- środa - Dzień Powszedni.
- czwartek - Dzień Powszedni
- piątek - Dzień Powszedni.
- sobota - Dzień Powszedni.
      Poczta e-mail:
kancelaria                      
krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

administrator WWW    admin_www@kosciolgarnizonowy.pl
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze