Droga
W piątek
Z krzyżem na plecach
Wśród szyderstw i złorzeczenia
TWOJE zbite i poranione ciało
Przemierzało drogę ku śmierci.
My zmęczeni pracą
W kolejce do bankomatu
Spieszący się na ulubiony serial
Nie mając czasu na refleksję
Powiemy CI że to nasza droga krzyżowa...
Którą z ról odegralibyśmy 2000 lat temu?
Szymona z Cyreny ?
Płaczącej niewiasty?
Gracza o TWOJĄ szatę?
Łotra z prawej czy lewej strony?
Ile w nas jeszcze wiary
Że rzeczywiście
Umarłeś za nas
Że się dokonało Największe dzieło MIŁOŚCI...
             Nina J. Jelenia Góra 25 luty 2009
15 sierpnia 2014 r. Msza w Intecji Ojczyzny       11 listopada Msza z okazji uzyskania  
                                                                                                             Niepodległości
DROGA KRZYŻOWA
Wielki Czwartek
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.Dla tych którzy chcą więcej wiedzieć:
Anna Katarzyna Emmerich urodziła się w 1774 r. w ubogiej, wielodzietnej rodzinie rolniczej w Westfalii. Już od najmłodszych lat odznaczała się głęboką pobożnością, doświadczając licznych doznań mistycznych. W 1802 r. wstąpiła do klasztoru św. Agnieszki w Dulmen, jednak dziewięć lat później władze pruskie – w ramach prowadzonej wówczas polityki przymusowej laicyzacji – zlikwidowały konwent sióstr augustianek. 35-letnia zakonnica została więc zmuszona do opuszczenia swej zakonnej celi i wynajęcia mieszkania.
Rok później na jej ciele pojawiły się stygmaty, czyli rany podobne do tych, jakie zadano Chrystusowi w Wielki Piątek. Mistyczka zaczęła też ciężko chorować, wiele razy ocierając się o śmierć.
Katarzyna Emmerich -ZYWOT JEZUSA
                pdf
Cenne są wszystkie dotychczasowe opracowania dziejów Kościoła w języku polskim, od przestarzałego obecnie, a bardzo poczytnego podręcznika ks. Józefa Umińskiego, do nie skończonej jeszcze, czteroczęściowej Historii Kościoła ks. Bolesława Kumora i Dziejów chrześcijaństwa w zarysie ks. Daniela Olszewskiego.
Historia Kościoła Katolickiego – Tom 1
                 pdf


W późnych godzinach nocnych został aresztowany i uwięziony Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski.

Kardynała Wyszyńskiego przywieziono w nocy samochodem do pierwszego miejsca uwięzienia -do Rywałdu.
Kalendarz ten jest odpowiednikiem 2015 roku. Znajdziesz tam wiele ciekawych informacji dziś już nie spotykanych.
Kościoły Łaski na Ślasku
Dla   ewangelików   żyjących   na   Śląsku,   na przełomie XVII/XVIII wieku,  wydarzenia opisa­ ne poniżej były wydarzeniami niezwykłej wagi!
W  międzyczasie musiało się wiele zdarzyć, zanim  doszło   do   budowy   upragnionych   6   kościołów.  Wymienić   tu   można:   podpisanie   „Pokoju  Al-
transtadzkiego"  24.09.1706r.,  pomiędzy  królem  szwedzkim  Karolem  XII a  cesarzem  austriackim  Józefem  I.
Jako papież Jan Paweł II pozostaje wierny swojej, wypracowaniej przez lata duchowości: jest to duchowość całkowitego powierzenia się Maryi — stąd papieska dewiza „Totus Tuus”, duchowość głębokiej modlitwy — bardzo często prowadzącej do zatopienia się w kontemplacji
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię ........
Jest to pierwsza publikacja w Polsce w której poruszana jest sprawa kościoła. Używany język to staropolski
Zapraszam do zapoznania się ze zbiorami pieśni wielkopostnych śpiewanych podczas nabożeństw w okresie Wielkiego Postu. Niech ten ważny w życiu każdego katolika okres w roku zostanie należycie uczczony poprzez odpowiednią muzykę religijną.
Ojczyźnie na ręce Jej Prymasa  - KRAKÓW 1917 R
Kolejny tom  publikacji w  w której poruszana jest sprawa kościoła Polskiego. Używany język to staropolski
Jest to ostatni tom tej publikacji.
List pasterski wydany z początkiem Wielkiego Postu w 1939 r. przez Ks. Arcybiskupa Wrocławskiego
Pieśń o Bożym umęczeniu. „Pieśń o Bożym umęczeniu” to rozszerzona wersja średniowiecznej pieśni „Jezusa Judasz przedał” (znanej również jako „Żołtarz Jezusow”) ułożonej w 1488 roku przez bł. Władysława z Gielniowa, a wydrukowanej – jako opracowanie polifoniczne – w oficynie Matthiasa Siebeneichera w Krakowie w 1558 roku. (Należy chwilę poczekać do załadowania pliku)
Ks. Dr Bolesław Kominek
POLSKI   SYNOD
Jest to bardzo cieawa publikacja wydana w 1779 w Warszawie. Oddaje ducha tamtych czasów.
O postępowaniu w doskonałości i cnotach chrześcijańskich. Drukarnia Tygodnika Katolickiego wydana-  Grodzisk 1862 r.
Święta Królowa na polskim tronie. Opowieść dziejowa w trzech tomach.
Gniezno 1926 rok. Ksiegarnia św. Wojciecha w Poznaniu
Historia Kościoła w zarysie. Wydawnictwo Warszawa 1928 r.
Historia kościoła w zarysie . Wydanie 1874 rok
      Poczta e-mail:
kancelaria                      
krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

administrator WWW    admin_www@kosciolgarnizonowy.pl
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze