NOWOŚĆ
To największy drewniany kościół na świecie. Jego piękno w środku zachwyca. Zbudowany z drewna gliny i słomy.  Kościół ewangelicko – augsburski p.w. Świętego Ducha z lat 1654 – 55. Zbudowany wg projektu Albrechta von Saebisch przez mistrza stolarskiego Andreasa Gampera. Fundusze zbierane były w krajach protestanckich: Danii i Szwecji, a także w Polsce. Jeden z trzech (Świdnicy i nie zachowanym Głogowie) kościołów „pokoju” powstałych w wyniku umowy pomiędzy Szwedami (opiekunami luteranów śląskich), a cesarzem habsburskim podczas Pokoju Westfalskiego w 1648 r. (zakończenie wojny 30 letniej). Wiedeń wydał zezwolenie w 1652 r. zastrzegając, aby świątynia znajdowała się poza murami miasta (na odległość strzału armatniego), nie była murowana i nie posiadała dzwonnicy.
Prawdziwą perłą baroku jest zespół klasztorny cystersów w Krzeszowie. To szczególne miejsce przyciąga rzesze turystów. Historia tego miejsca sięga swoim początkiem roku 1242. Na szczególną uwagę zasługują piękne organy które urzekają swoim dźwiękiem
Zespół klasztorny w Krzeszowie
Architektura sakralna jest ściśle związana  z historią.W przeszłości panowała zasada " Kto rządzi ten ustala wiarę". Pragniemy przy pomocy tej zakładki, przybliżyć wszystkim formę i piękno architektury sakralnej. Jej styl zmieniał sie na przestrzeni wieków, ale piękno pozostało.


Dla tych którzy chcą więcej wiedzieć:
Anna Katarzyna Emmerich urodziła się w 1774 r. w ubogiej, wielodzietnej rodzinie rolniczej w Westfalii. Już od najmłodszych lat odznaczała się głęboką pobożnością, doświadczając licznych doznań mistycznych. W 1802 r. wstąpiła do klasztoru św. Agnieszki w Dulmen, jednak dziewięć lat później władze pruskie – w ramach prowadzonej wówczas polityki przymusowej laicyzacji – zlikwidowały konwent sióstr augustianek. 35-letnia zakonnica została więc zmuszona do opuszczenia swej zakonnej celi i wynajęcia mieszkania.
Rok później na jej ciele pojawiły się stygmaty, czyli rany podobne do tych, jakie zadano Chrystusowi w Wielki Piątek. Mistyczka zaczęła też ciężko chorować, wiele razy ocierając się o śmierć.
Katarzyna Emmerich -ZYWOT JEZUSA
                pdf
Cenne są wszystkie dotychczasowe opracowania dziejów Kościoła w języku polskim, od przestarzałego obecnie, a bardzo poczytnego podręcznika ks. Józefa Umińskiego, do nie skończonej jeszcze, czteroczęściowej Historii Kościoła ks. Bolesława Kumora i Dziejów chrześcijaństwa w zarysie ks. Daniela Olszewskiego.
Historia Kościoła Katolickiego – Tom 1
                 pdf
Dzisiejsza nazwa wsi, a także cała jej historia od połowy wieku XII wiąże się ściśle z tumem, jak dawniej nazywano katedrę lub kolegiatę. Arcybiskup gnieźnieński Jakub ze Żnina w 1141 rozpoczął bowiem na miejscu dawnego opactwa budowę zachowanej do dziś kolegiaty łęczyckiej. Inne publikacje przypisują budowę monumentalnego kościoła będącego kopią katedry wawelskiej Władysława Hermana, bp Aleksandrowi z Mallonne lub księżnej Salomei, która miała w Łęczycy swoją siedzibę po śmierci Krzywoustego.
Kolegiata pod Łęczycą w Tumie
Kościół Farny w Poznaniu
Poznańska perła baroku. Fara, czyli kościół parafialny miasta, została zbudowana przez jezuitów. Budowę rozpoczęto w 1651 roku, ale na konsekrację świątyni trzeba było czekać 54 lata. Nad budową kościoła czuwali włoscy architekci -- fasadę zaprojektował Giovanni Catenazzi, portal główny i ołtarz -- Pompeo Ferrari.


W późnych godzinach nocnych zosta
ł aresztowany i uwięziony Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski.

Kardyna
ła Wyszyńskiego przywieziono w nocy samochodem do pierwszego miejsca uwięzienia -do Rywałdu.
Zapiski więzienne - pdf
Kalendarz ten jest odpowiednikiem 2015 roku. Znajdziesz tam wiele ciekawych informacji dziś już nie spotykanych.
130 lat temu na Śląsku. pdf
Kościoły Łaski na Ślasku
Dla   ewangelików   żyjących   na   Śląsku,   na przełomie XVII/XVIII wieku,  wydarzenia opisa­ ne poniżej były wydarzeniami niezwykłej wagi!
W  międzyczasie musiało się wiele zdarzyć, zanim  doszło   do   budowy   upragnionych   6   kościołów.  Wymienić   tu   można:   podpisanie   „Pokoju  Al-
transtadzkiego"  24.09.1706r.,  pomiędzy  królem  szwedzkim  Karolem  XII a  cesarzem  austriackim  Józefem  I.
Kościoły Łaski na Ślasku
Kult matki fatimskiej Jana Pawła II
Jako papież Jan Paweł II pozostaje wierny swojej, wypracowaniej przez lata duchowości: jest to duchowość całkowitego powierzenia się Maryi — stąd papieska dewiza „Totus Tuus”, duchowość głębokiej modlitwy — bardzo często prowadzącej do zatopienia się w kontemplacji
Biblia Tysiąclecia
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię ........
Prawo y Koscioła Katolickiego w Polsce Tom 1
Jest to pierwsza publikacja w Polsce w której poruszana jest sprawa kościoła. Używany język to staropolski
Śpiewnik Franciszkańskiej młodzieży
Śpiewnik kościelny
Zapraszam do zapoznania się ze zbiorami pieśni wielkopostnych śpiewanych podczas nabożeństw w okresie Wielkiego Postu. Niech ten ważny w życiu każdego katolika okres w roku zostanie należycie uczczony poprzez odpowiednią muzykę religijną.
Cztery Ewangelie
Ojczyźnie na ręce Jej Prymasa  - KRAKÓW 1917 R
Historia koscioła Katolickiego Tom 2
Przypadkowo znalazłem się w Częstochowie. Klasztor na Jasnej Górze to miejsce o bardzo dużym znaczeniu religijnym i historycznym dla wszystkich Polaków. To co przedstawiam to tylko chwila pobytu w tym pięknym miejscu  ale warta pokazania.
Sanktuarium Maryjne na Jasnej Górze
Kościół Pokoju w Jaworze
Prawo y Koscioła Katolickiego w Polsce Tom 2
Kolejny tom  publikacji w  w której poruszana jest sprawa kościoła Polskiego. Używany język to staropolski
Prawo y Kościoła Katolickiego w Polsce Tom 3
Jest to ostatni tom tej publikacji.
Siła kościoła katolickiego
List pasterski wydany z początkiem Wielkiego Postu w 1939 r. przez Ks. Arcybiskupa Wrocławskiego
Pieśń o Bożym umęczeniu. Pieśń o Bożym umęczeniu to rozszerzona wersja średniowiecznej pieśni Jezusa Judasz przedał” (znanej również jako „Żołtarz Jezusow) ułożonej w 1488 roku przez bł. Władysława z Gielniowa, a wydrukowanej jako opracowanie polifoniczne w oficynie Matthiasa Siebeneichera w Krakowie w 1558 roku. (Należy chwilę poczekać do załadowania pliku)
Pieśń o Bożym umęczeniu.
Przyjdź Królestwo Twoje
Ks. Dr Bolesław Kominek
POLSKI   SYNOD
Kościół Św. Katarzyny w Gdańsku
Jest to jeden z najstarszych kościołów w Polsce. W 1905 roku płonie jego wieża a w 2006 r. jego dach. W obecnej chwili odbywa się renowacja całego kościoła która prawdopodobnie potrwa wiele lat. Ale nawet teraz warto go zwiedzić
OBOWIĄZKI DAMY CHRZEŚCIANSKIEJ
Jest to bardzo cieawa publikacja wydana w 1779 w Warszawie. Oddaje ducha tamtych czasów.
Kościół parafialny w Nieszawie
Początki budowy kościoła w Nieszawie przypadają na rok 1468.
Sama Nieszawa to miasto o bardzo bogatej historii. Dwukrotnie miasto zmieniało swoją lokację
Doskonałość cnot chrześcijańskich cz.1
O postępowaniu w doskonałości i cnotach chrześcijańskich. Drukarnia Tygodnika Katolickiego wydana-  Grodzisk 1862 r.
Doskonałość cnot chrześcijańskich cz.2
Brochów to miejsce chrztu  Fryderyka Chopina. W tym krótkim obrazie wykorzystałem improwizacje oryginalnego utworu Fryderyka Chopina.
Obydwa utwory w pełni  wykonane są przeze mnie. Pierwszy utwór to Bacha drugi Chopina
Brochów miejsce chrztu Fryderyka Chopina.
Królowa Polski Jadwiga
Święta Królowa na polskim tronie. Opowieść dziejowa w trzech tomach.
Kościół Łaski w Miliczu
Kościół w Miliczu to jeden z sześciu kościół Łaski wybudowany na Dolnym Śląsku.
Gniezno jako stolica Prymasów Poslkich
Gniezno 1926 rok. Ksiegarnia św. Wojciecha w Poznaniu
Historia Koscioła Katolickiego
Historia Kościoła w zarysie. Wydawnictwo Warszawa 1928 r.
Historia kościoła w zarysie . Wydanie 1874 rok
Historia Kościoła Katolickiego
DZIEJE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO DLA MŁODZIEZY
Kościół ś.w. Ap. Piotra i Pawła w Ciechocinku
Katedra p.w. Świętych Janów w Toruniu
nowość
Kościół Pokoju w Świdnicy
USTAWY DUCHOWE DZIEŁO Z XIV wieku
Jest to największy kościół drewniany w Europie
Ewangelickie kaplice w Jeleniej Górze
Kompleks najpiękniejszych kaplic w Polsce
      Poczta e-mail:
kancelaria                      
krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

administrator WWW    admin_www@kosciolgarnizonowy.pl
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze
 
ŚWIĄTYNIE I TEOLOGIA
ŚWIĄTYNIE I TEOLOGIA
      Poczta e-mail:
kancelaria                   
krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

administrator WWW    admin_www@kosciolgarnizonowy.pl