Kościół Łaski pod Krzyżem Chrystusa
     Sanktuarium Świętego Krzyża

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
            ul. 1-go Maja 45  
          58-500 Jelenia Góra

mail: krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

konto:  B.G.Ż.  S.A Oddział Jelenia Góra
Nr   36 2030 0045 1110 0000 0080 3490

tel. 730 81 47 57
Biskup Polowy Wojska Polskiego Dekretem z dnia 21.12.2012 r. zniósł z dniem 31.12.2012 r. Parafię Wojskową p.w. Podwyższenia Krzyża Św. Jeleniej Górze.
Z dniem 31.12.2012 r. odwołał też ze stanowiska Proboszcza (kapelana) Parafii Wojskowej Ks. płka dra Andrzeja Bokieja.

Obecnie Ks. dr Andrzej Bokiej pełni funkcję Proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Jeleniej Górze - podległej Legnickiej Kurii Biskupiej.
Ksiądz Proboszcz jest także Kustoszem Sanktuarium Świętego Krzyża.

Do dnia 14 maja 2013 r. budynek kościoła wraz z terenem na którym stoi, był w trwałym zarządzie Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu (komórka podległa MON).

W dniu 14 maja 2013 r. działający w imieniu Skarbu Państwa Prezydent Miasta Jelenia Góra wygasił trwały zarząd nad budynkiem kościoła i przekazał go Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Jeleniej Górze.
Nasza Parafia
Rada parafialna

Przewodniczący Ksiądz Proboszcz dr. Andrzej Bokiej - . Od 14.09.2006 r. Kustosz
Sanktuarium Świętego Krzyża.

Z urzędu księżą wikariusze.

Z wyboru:   Ewa Duziak
                      Krystyna Jasińska
                      Radosław Iwaniec
                      Czesław Gniecki
                      Krzysztof Leszek
                      Karol Sawicz
                      Maria Suchecka
                      Sylwia Sawicz
                      Maria Silbert- Salabura
                      Agnieszka Tkacz

MEDIA  I PARAFIALNA STRONA INTERNETOWA
Henryk Dąbkiewicz   jggarnizonowy@gmail.com
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze
       e-mail: krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl