Świętość jest niejako wpisana we wspólnotę ludu Bożego. Przejawia się niezależnie od miejsca i czasu, wciąż znajdując dla siebie nowy wyraz. Każda epoka ma swoich świętych, czego dowodem jest beatyfikacja JANA PAWŁA II człowieka o niezwykłej żarliwości religijnej, przyjaciela ludzi, mądrego pasterza Kościoła Chrystusowego, którego mieliśmy szczęście znać, niekiedy osobiście, i którego świadectwo wywarło tak znaczący wpływ na współczesny świat.
To ten następca św. Piotra, przybyły do Stolicy Apostolskiej z dalekiego kraju JAN PAWEŁ II podkreślał  w jednej z homilii że "świętość, która jest trwałą i przemieniającą więzią z Bogiem urzeczywistni sie w historii". Świeci są bowiem zakorzenieni w swoich czasach, ich dokonania weszły w dorobek społeczeństw, gdzie realizowali otrzymane charyzmaty: ewangelizowali,  nauczali, zakładali klasztory, czynili dzieła miłosierdzia, swoją postawą przekonywali o nieskończonej miłości Ojca Niebieskiego. Ich żywoty mówią, że wypełnili służbę Bogu i bliźniemu, działając na wielu polach ludzkiej aktywności, że kochali, cierpieli i umierali dla Chrystusa, odnajdując Go w innych i starając sie na Nim wzorować we wszystkim.
      Poczta e-mail:
kancelaria                      
krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

administrator WWW    admin_www@kosciolgarnizonowy.pl
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze