Sakrament Chrztu Świętego
Chrzty Święte odbywają się w naszej Parafii w II-gą i IV-tą niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godzinie 13,00.

Na około 10 dni przed terminem Chrztu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:
  - akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu),
  - zaświadczenie dla rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania stwierdzające, że są godni być rodzicami chrzestnymi.

Na dzień Chrztu Świętego należy zaopatrzyć się w białą świecę i białą szatkę
Sakrament Małżeństwa - potrzebne dokumenty.
    
      Termin ślubu można wcześniej zarezerwować !.

A. Oboje narzeczeni winni się zgłosić na I rozmowę z kapłanem, celem spisania  I części protokołu przedślubnego, około 3 miesiące przed ślubem, z następującymi dokumentami:
     - dowody osobiste
     - świadectwo chrztu (z aktualna datą ważności) z adnotacją o bierzmowaniu,
     - informacja ustna o I Komuni Św, - rok i miejsce,
     - zaświadczenie o bierzmowaniu (jesli brak adnotacji na świadectwie Chrztu),
     - świadectwo z katechezy - z ostatniej klasy (do wglądu).

             Uwaga: Jeżeli żadne z narzeczonych nie jest z naszej parafii, konieczna jest zgoda na zawarcie sakramentu z parafii narzeczonego lub narzeczonej.
Należy zaliczyć przed ślubem kurs przedmałżeński w dowolnej parafii.

B. Na około 2-3 tygodnie przed ślubem narzeczeni przychodzą na II rozmowę.

          Jeżeli ma to być ślub konkordatowy należy zgłosić się do USC z dowodami osobistymi i aktami urodzenia po odpowiednie zaświadczenie - w terminie  krótszym niż 6 miesiące do daty ślubu.

Na dzień ślubu świadkowie (pełnoletni) przynoszą dowody osobiste.
      tel. do kancelarii  - 730 81 47 57  w godzinach 16,00-18,00.
      tel. do  Organisty - 604-287-145
      wystrój  kościoła - "Arabeska" - Ewa Przybyszewska tel. 75-75-33-241.

Na I-szą rozmowę (pkt.A) należy umówić się z księdzem telefonicznie.

W przypadku rezygnacji ze ślubu prosimy o powidomienie o tym fakcie, aby zwolnić zarezerwowany wcześniej termin ślubu.
      Poczta e-mail:
kancelaria                      
krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

administrator WWW    admin_www@kosciolgarnizonowy.pl
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze