Z KART HISTORII NASZEJ ŚWIĄTYNI
 
 
CHRONOGRAMY


Miedzioryt sprzed 1709 roku. Kościół przedstawiony jest jako przyszły kościół Jeleniej Góry i wymienia patrona, napis na tym miedziorycie brzmi:                                                                                                                                                                                                         „Tak wygląda budowa waszej świątyni, mój broniony Hirschbergu. Budynek, do którego prowadzi wasza modlitwa i dobroczynny wkład;
Budynek uświetniony łaską Józefa  i Chrystusowym Krzyżu. W ten sposób twoja szlachetna budowla, drogi dom Boży, szczęście szczęśliwych ludzi, łaska będzie twoja na zawsze; Krzyż łączy cię ze społecznością Krzyża”.
Wąski sztandar w górnej części miedziorytu z lewej strony jest z napisem „Honor Cesarza. Bójcie się Boga”, na podstawie słów Piotra „Bójcie się Boga. Czcij króla” (1 Piotra 2:17), odnosi się do śląskiego władcy i zwolennika śląskich kościołów łaski.
Rycina ta jest pierwszym obrazowym przedstawieniem kościoła Miłosierdzia  w Jeleniej Górze, który jeszcze nie został zbudowany, ale także jednym z pierwszych widoków kościoła  Katarzyny w Sztokholmie. Nie wiadomo, w jaki sposób rycina ta trafiła do Jeleniej Góry, kim był artysta i kto ją zlecił, dlatego też nie wiadomo, na jakich wzorach faktycznie powstał kościół, czy też Frantz znał budynek z własnego doświadczenia.  Jest prawdopodobne, że Frantz odwiedził ówczesną metropolię regionu Morza Bałtyckiego podczas swojej czeladniczej wędrówki z Rewala na Śląsk i zobaczył tam kościół  Katarzyny.
     
DARIUSZ CHODYNIECKI
KSIĄDZ PUŁKOWNIK
WILHELM FRANCISZEK KUBSZ - PIERWSZY
KAPELAN LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO - pełnił obowiazki duszpasterza w naszym kościele 1972-1978

Droga do kapłaństwa
Wilhelm Kubsz urodził się 29 marca 1911 r. podczas jednego z etapów wędrówki jego rodziny po różnych miejscowościach na Śląsku. Ojciec miał na imię Karol (ur. w 1876 r. w Chlebowie pod Poznaniem), a matka Ja­wiga z domu Szelc (ur. 1881 r. w Dębieńsku w powiecie rybnickim). Był szóstym z kolei dzieckiem po Alfredzie, Elżbiecie, Henryku, Marii i Ka­rolu. Wkrótce zresztą rodzina powiększyła się, Kubszowie mieli bowiem aż jedenaścioro dzieci. ….
CZYTAJ DALEJ ...pdf


ANDREJEW  ADOLF
PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEGO PIĘKNA

Źródłem refleksji i doznań religijnych dla wiernych, którzy w ubiegłych stuleciach w tutejszej świątyni zanosili modły do Pana, nie były jedynie tylko Prawdy Boże głoszone z wysokości ambony, ale również teksty ze Starego i Nowego Testamentu zamieszczone na trzydziestu czterech kwaterach obramowanych po zewnętrznej stronie empory na pierwszym piętrze. Zostały one udostępnione wiernym i zwiedzającym tutejszą świątynię. Spod tej grubej warstwy farby, którą były pokryte pola wspomnianych kwater, wyłonił się piękny tekst pisany złotym gotykiem. Prezentowane teksty są jedynie małymi fragmentami cytatów ze Starego i Nowego Testamentu.
CZYTAJ DALEJ ...pdf
Ambona oraz napisy na płycinach empor

     
Dobroczyńca KOSCIOŁA ŁASKI  w Jeleniej Gorze

Christian Mentzel był przez całe swoje życie bardzo hojny w stosunku do swoich współwyznawców™ W związku z uzyskaną w roku 1709 zgodą na budowę
świątyni, został wybrany do pierwszego Kolegium Kościelnego Kościoła Łaski, w którym pełnił funkcję przewodniczącego112 Mentzel ofiarowywał olbrzymie kwoty na budowę i wyposażenie Kościoła Łaski. W poczuciu głębokiego szacunku obdarzono go tytułem wielkiego patrona kościoła czy też wielkiego dobroczyńcy. Na budowę organów w Kościele Łaski w latach 1725-1729 Mentzel przeznaczył kwotę w wysokości 30.000 reichstalarów.
CZYTAJ DALEJ ...pdf

STARE GRAFIKI ORAZ WIDOKÓWKI  KOŚCIOŁA

Grafika Kościoła Łaski Cesarskiej wykonana z okazji 50 rocznicy wybudowania świątyni. Z publikacji wydanej  w 1759 rok .
Panorama miasta. Kościół Łaski Cesarskiej w lewym górnym rogu. Druga połowa 18 wieku.
Prospekt organowy przed pierwszym remontem. Pierwszy poważniejszy remont odbył się w 1752 roku.
Organy po modernizacji w 1752 roku. Zainstalowano   nowe duże piszczałki.
      Poczta e-mail:
kancelaria                      
krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

administrator WWW    admin_www@kosciolgarnizonowy.pl
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze