Prace naszych parafian
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze
       e-mail: krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

Kartka z życzeniami - IWO lat 14
Szopka Tereska lat 11
Szopka Patryk lat 7
Szopka Dawid lat 4
www.counterliczniki
W tym roku upłynęło 70 lat od śmierci  Dietricha Bohnhoeffera, dlatego świąteczne życzenia chciałabym złożyć Wam jego słowami - w moim własnym przekładzie na polski. Oryginał powstał 19 grudnia 1944, w więzieniu Gestapo. Bonhoeffer przesłał wiersz swojej narzeczonej jako "życzenia bożonarodzeniowe dla Ciebie i Rodziców i Rodzeństwa". Choć wojna się skończyła, w naszym życiu zawsze jest wiele niepewności, dlatego:  czytaj więcej