© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze
       e-mail: krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

Ks. Andrzej Bokiej urodził się 17 lipca 1957 roku w Jeleniej
Górze, syn Bolesława i Marii zd. Kumielewskiej. Szkołę Podstawową
ukończył w Jeleniej Górze, podobnie jak szkołę średnią: Zespół Szkół
Elektronicznych w Jeleniej Górze. Studnia teologiczne na Papieskim
Fakultecie Teologicz­nym we Wrocławiu ukończył stopniem magistra w
1982 roku, natomiast stopień licencjata otrzymał w 1985 r. W 1989
roku otrzymał tytuł doktora i stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk
Społecznych i Socjologicznych Re­ligii Papieskiego Fakultetu
Teologicznego we Wrocławiu. Od 1989 roku zajmował stanowisko
notariusza w Metropolitalnej Kurii Arcybiskupiej we Wrocławiu.
W czasie studiów zapoznawał się z zagadnieniem zarządzania
przed­siębiorstw pod kierunkiem prof. Jerzego Ozdowskiego, w owym
czasie wicepremiera, który był jednocześnie recenzentem jego pracy
doktorskiej na temat teorii cywilizacji.
Wykłada na dwóch uczelniach: we Wrocławiu i Legnicy. Od
początku powstania Ordynariatu Polowego jest członkiem Korpusu
Kapelanów Wojskowych. W   stopniu pułkownika  wykładał etykę w
Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej
Górze.
Odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Brą­
zowym, Srebrnym i Złotym Odznaczeniem Siły Zbrojne w Służbie
Ojczy­zny, a także Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Za Zasługi
dla Obronności Kraju oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski.
Ks. płk dr Andrzej Bokiej od roku 1991 jest proboszczem Parafii Wojskowej p.w. Podwyższenia
Krzyża Św. w Jeleniej Górze. Jest także od 1998 roku twórcą Europejskiego Festiwalu Muzyki Organowej
„Silesia Sonans” a także jego Dyrektorem Generalnym. W Festiwalu tym brali udział najznakomitsi artyści
z całego świata.
Ks. Andrzej Bokiej działa także na płaszczyźnie charytatywnej. Z je­go inicjatywy zapoczątkowano
wiele akcji, mających na celu pomoc lokal­nej społeczności.
Część 1.
Część 2.
Część 3.
Część 4.