Malowidła sklepienne
    Wszystkie sklepienia kościóła ozdobione są malowidłami naściennymi w stylu późnego baroku. Ich autorami są: Johann Hoffmann z Głogowa (uczeń M. Willmanna) i Feliks Antoni Scheffler z Pragi. Od strony zachodniej na malowidłach uwidocznione są:- Zmartwychwstanie Chrystusa- Wniebowstąpienie- Adoracja Trójcy świętej - wszystkie pędzla Schefflera zaś w kopule, iluzoryczną architekturę otaczają wizerunki Czterech Ewangelistów. Malowidła na sklepieniach uzupełniają postacie Apostołów. Po stronie północnej mamy fresk:- Nawrócenie św. Pawła   natomiast po stronie południowej fresk:- Drabina Jakuba - obydwa pędzla Hoffmana
Zmartwychwstanie Chrystusa Wniebowstapienie Sen Jakuba
Adoracja Trojcy Swietej Oswiecenia Pawla
Niebiosa głoszą chwałę Bożą, firmanent swiadczy o dziełach rąk JEGO. PS19,1 
Żeby chwalili PANA na Syjonie i by w Jeruzalem na JEGO cześć śpiewali. PS.102,22
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze
       e-mail: krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl