Galeria zdjęć 2013 r.
Intronizacja (1) Intronizacja (2) Intronizacja (3) Intronizacja (4) Intronizacja (5) Intronizacja (6) Intronizacja (7) Intronizacja (8)
Intronizacja (9) Intronizacja (10) Intronizacja (11) Intronizacja (12) Intronizacja (13) Intronizacja (14) Intronizacja (15) Intronizacja (16)
Intronizacja (17) Intronizacja (18) Intronizacja (19) Intronizacja (20) Intronizacja (21) Intronizacja (22) Intronizacja (23) Intronizacja (24)
Intronizacja (25) Intronizacja (26) Intronizacja (27) Intronizacja (28) Intronizacja (29) Intronizacja (30) Intronizacja (31) Intronizacja (32)
Intronizacja (33) Intronizacja (34) Intronizacja (35) Intronizacja (36) Intronizacja (37) Intronizacja (38) Intronizacja (39) Intronizacja (40)
Intronizacja (41) Intronizacja (42) Intronizacja (43) Intronizacja (44) Intronizacja (45) Intronizacja (46) Intronizacja (47) Intronizacja (48)
Intronizacja (49) Intronizacja (50) Intronizacja (51) Intronizacja (52) Intronizacja (53) Intronizacja (54)
Kaplica uzdrowień
Pierwsza Komunia Święta
Biegniemy do Cię, Jezu, w pokorze,
Prowadź nas zawsze cnót swych śladami,
Błogosławieństwo wyproś nam, Boże,
I czuwaj zawsze nad nami!
Od nieczystości strzeż plamy
Serca i dusze, usta i oczy.
Tylko co dobre niechaj kochamy,
Niech nas Twe ramię otoczy.
Dnia 18 maja 2013r.  podczas uroczystej Mszy świętej  sprawowanej w katedrze legnickiej sześciu kandydatów tym nasz  parafianin kleryk Damian Konieczny otrzymało święcenia diakonatu  z rąk ks. bpa Marka Mendyka, wchodząc tym samym do grona osób duchownych naszej diecezji.
18.05.13r. Damiam Diakon (2) 18.05.13r. Damiam Diakon (3) 18.05.13r. Damiam Diakon (4) 18.05.13r. Damiam Diakon (5) 18.05.13r. Damiam Diakon (6) 18.05.13r. Damiam Diakon (7) 18.05.13r. Damiam Diakon(1) 18.05.13r. Damian Diakon (8)
18.05.13r. Damian Diakon (9) 18.05.13r. Damian Diakon (10) 18.05.13r. Damian Diakon (11) 18.05.13r. Damian Diakon (12) 18.05.13r. Damian Diakon (13) 18.05.13r. Damian Diakon (14) 18.05.13r. Damian Diakon (15) 18.05.13r. Damian Diakon (16)
18.05.13r. Damian Diakon (17) 18.05.13r. Damian Diakon (18) 18.05.13r. Damian Diakon (19) 18.05.13r. Damian Diakon (20) 18.05.13r. Damian Diakon (21) 18.05.13r. Damian Diakon (22) 18.05.13r. Damian Diakon (23) 18.05.13r. Damian Diakon (24)
18.05.13r. Damian Diakon (25)
Kom. Sw (1) Kom. Sw (2) Kom. Sw (3)
Kom. Sw (4) Kom. Sw (5) Kom. Sw (6)
Kom. Sw (7) Kom. Sw (8) Kom. Sw (9)
Kom. Sw (10) Kom. Sw (11) Kom. Sw (12)
Kom. Sw (13) Kom. Sw (14) Kom. Sw (15)
Boże Narodzenie w naszej Świątyni 2013 r.
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze
       e-mail: krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl