Galeria wydarzeń bieżących
"TĘCZOWE NUTKI" - KOCHAJĄ OJCA ŚWIĘTEGO.

Wszystkie te piękne rysunki w postaci albumu zostały złożone w dniu 3 kwietnia 2014 r.  u stóp obeliska "Świętego Krzyża" 
Wielki Tydzień. Rozpoczynają się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne pod tytułem „Jan Paweł II - kapłaństwo, biskupstwo, papiestwo i świętość”, które poprowadzi ks. prof. dr hab. Sławomir Stasiak z Legnicy.
Rekolekcje Wielkanocne
Poniedziałek 14 kwietnia 2014 r.
Wtorek 15 kwietnia 2014 r.
Środa 16 kwietnia 2014 r.
Triduum Paschalne - Wielki Czwartek
Kanonizacja Jana Pawła II
Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej
Sakrament Bierzmowania
Nasi parafianie w Watykanie
Nabożeństwo majowe
Msza Prymicyjna
Nasz parafianin Tomasz Cichowski
Nasz parafianin Karol Maj
Świątynia symboli  - PARTYZANA
Kaplice nagrobne
Nawrócenie Szawła

© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze
       e-mail: krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl