© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze
       e-mail: krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl
 
monitoring pozycji
Co dobrego w Jeleniej Górze ?.
Z archiwum ..
Co dobrego 10 05 2018


             Pan Bóg pobłogosławił ten wysiłek. Owocem misji stała się decyzja, by każdego tygodnia z czwartku na piątek organizować całodobową adorację Najświętszego Sakramentu, w czasie której byłaby spowiedź i kierownictwo duchowe. I tak się stało.
             Nie jest to jeszcze powszechnie znane, ale już wiele osób nawet z obcych parafii przybywa do kościoła św. Wojciecha, by w skupieniu modlić się. Pewna osoba powiedziała mi z radością: „Któregoś czwartku przyszłam o godzinie dwudziestej drugiej i stwierdziłam, że w kościele adorowało Pana Jezusa 18 osób”. To duża liczba. Cieszy nas to, że pół godziny przed każdą mszą w tym kościele trwa spowiedź, również przed mszą poranną.

             Dodajmy, że w tym właśnie kościele św. Wojciecha, gdzie proboszczem jest ksiądz Stanisław Bakes, od trzech lat organizowane są roraty wczesnym rankiem - o godzinie szóstej piętnaście i bierze w nich udział młodzież harcerska i wierni nawet spoza tej parafii. Dodajmy też, że jest to jeden z nielicznych w Polsce kościołów, w którym przystępuje się do Komunii św. przy balaskach nakrywanych piękną białą tkaniną - obrusem, jak za dawnych lat. Parafianie cieszą się i dumni są z tego powodu.

           Jak ogromną moc ma modlitwa! Światłem, siłą i radością naszą jest Miłość - Bóg, który żyje w nas. Prymas kardynał August Hlond wzywał: „Pokutujmyż! A przeczystą Królową naszą prośmy o mocarne dusze, o wodzów natchnionych, o pokolenie orle, o bohaterstwo czynów, o świętość i zbawienie”.

          Te wzniosłe słowa, w poczuciu wdzięczności za dobro w Jeleniej Górze kieruję do drogich czytelników - internautów z nadzieją, że zostaną poważnie przyjęte.


                                               Wasza siostra w Chrystusie Panu      Ewa C.
 
Co dobrego w Jeleniej Górze ?.      Było to przed Wielkanocą tego roku. W kościele św. Wojciecha rozpoczęły się tygodniowe misje święte, które prowadził ks. Krzysztof Herbut. Rekolekcjonista zaproponował, by w czasie trwania misji odbywała się - dzień i noc - przez wszystkie dni adoracja Najświętszego Sakramentu w przyległej kaplicy św. Jerzego. Wierni parafianie nie zawiedli.


       Pan Bóg pobłogosławił ten wysiłek. Owocem misji stała się decyzja, by każdego tygodnia z czwartku na piątek organizować całodobową adorację Najświętszego Sakramentu, w czasie której byłaby spowiedź i kierownictwo duchowe. I tak się stało.
Nie jest to jeszcze powszechnie znane, ale już wiele osób nawet z obcych parafii przybywa do kościoła św. Wojciecha, by w skupieniu modlić się. Pewna osoba powiedziała mi z radością: „Któregoś czwartku przyszłam o godzinie dwudziestej drugiej i stwierdziłam, że w kościele adorowało Pana Jezusa 18 osób”. To duża liczba. Cieszy nas to, że pół godziny przed każdą mszą w tym kościele trwa spowiedź, również przed mszą poranną.

       Dodajmy, że w tym właśnie kościele św. Wojciecha, gdzie proboszczem jest ksiądz Stanisław Bakes, od trzech lat organizowane są roraty wczesnym rankiem - o godzinie szóstej piętnaście i bierze w nich udział młodzież harcerska i wierni nawet spoza tej parafii. Dodajmy też, że jest to jeden z nielicznych w Polsce kościołów, w którym przystępuje się do Komunii św. przy balaskach nakrywanych piękną białą tkaniną - obrusem, jak za dawnych lat. Parafianie cieszą się i dumni są z tego powodu.

          Jak ogromną moc ma modlitwa! Światłem, siłą i radością naszą jest Miłość - Bóg, który żyje w nas. Prymas kardynał August Hlond wzywał: „Pokutujmyż! A przeczystą Królową naszą prośmy o mocarne dusze, o wodzów natchnionych, o pokolenie orle, o bohaterstwo czynów, o świętość i zbawienie”.

          Te wzniosłe słowa, w poczuciu wdzięczności za dobro w Jeleniej Górze kieruję do drogich czytelników - internautów z nadzieją, że zostaną poważnie przyjęte.


Wasza siostra w Chrystusie Panu      Ewa C.
     e-mail: krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze

monitoring pozycji